Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Griffon Barbet

Gott slut!

Barbet Koi hälsar Gott Nytt 2017
Comments

Dubbla budskap

Tycker Du att barbetvärlden är motsägelsefull? Det vet jag att den är. Tvetydigheten är uppenbar då jag läser eller frågar om rasen och dess ursprung hos olika källor. Olika källor - olika svar och meningarna går ofta tvärt isär. En upptäckt som för mig stod klar först efter att ha blivit barbetägare. Då kunde jag genom nyvunnen egen erfarenhet börja att värdera och sortera den information som gavs. Jag ställde fler frågor och blev mer och mer konfunderad och sökandet fortsatte och jag blev än mer förbryllad. Jag kan likna det vid två ofullständiga pussel någon slängt ut på golvet. Jag börjar plocka bitar och samlar ihop och vänder dem med bildsidan upp. Men hur ska jag få i hop dem om jag saknar bilderna som dessa båda pussel ska illustrera rätt ihopsatta? Jag får söka en hjälpande hand för att kunna sortera och hitta rätt bit till rätt pussel. Det har varit mycket pusslande med hjälp av mångas händer men så är det också en mycket komplex historia.

Bland utslängda pusselbitar och utan att visa bildens helhet är det inte undra på att folk struntar i såväl historia som att formulera viktiga avelsmål. Varför ska det pusslas? När det ändå går att sälja en ovanlig och krulligt söt barbetvalp till ett högt pris utan att förmedla faktiska förhållanden och utan att beröra rashundens bakgrund. Frågan är vad som finns kvar av ett utrotningshotat arv den dagen då allt fler börjar ifrågasätta variationen hos den rashund de köpt. Ytterligare en sak vet jag och det är att priset blev för högt om vi förlorar det vi säger oss värna under en allt större och tilltagande opportunism.

I KoiPeace berättar jag om min erfarenhet under rubriken Min barbet.

Barbet Koi - en uppkopplad valp som söker kontakt
Comments

Nu är det Jul igen!

Barbet Koi ligger still i dalande snö
Comments

Om kunskap saknas...

Alla våra hundar har en historisk bakgrund i olika hundtyper som kan följas långt, långt tillbaka i tiden. Seden med att registrera olika hundraser så som vi känner dem idag tar sin början först i slutet på 1800-talet då kennelklubbar börjar bildas runt om i världen. Rasbildningen började för flera av våra raser långt tidigare och för andra raser också långt senare. I och med att kennelklubbar etableras påbörjas också arbetet med registrera olika hundraser. En rasbildning föregås ofta av en lång testperiod genom att korsa olika typer med olika egenskaper för att slutligen uppnå ett stabilt resultat som överensstämmer med rasbildarens mål. Först då görs en rasbeskrivning (dagens rasstandard) varefter hundar sorteras in under en ras och registreras i en stambok.

Sida 61 ur Historie en images sammanställd av Elaine Fichter

I stort sett alla våra barbeter idag är mer eller mindre en blandning av två skilda grundvarianter under samma namn. Den ena fick sin rasstandard slutet på 1800-talet (barbet de chasse) och den andra är en nykonstruktion som påbörjades i slutet på 1970-talet (barbet modern). Den senare nykonstruktionen blev till därför att det i Frankrike rådde delade meningar om huruvida barbeten var utdöd eller inte. Nykonstruktören J C Hermans hävdade att den var utdöd samtidigt som uppfödarna av barbet de chasse hävdade motsatsen. Båda varianter avlades och levde skilda åt sida vid sida fram till år 2000 då en korsning mellan dessa två varianter gjordes och har allt sedan dess fortsatt. Numera är mer eller mindre båda varianter representerade i dagens barbet. Av deras två ursprungsvarianter är den ena snart helt borta men fortfarande synlig och igenkännbar men som än idag missgynnas på grund av sitt ursprungliga arv och den oenighet som föranledde introduktionen av barbet modern.

De två grundvarianterna har var för sig dessutom korsats med andra hundraser därför att båda varianterna krävt nytt blod då deras respektive populationer varit ytterst begränsade. En korsparning i en redan etablerad ras görs för att tillföra nya gener men med målet om att arbeta sig tillbaks till rasens ursprung. Detta görs genom en omsorgsfull selektion i valpkullen efter korsparningen men också genom medveten selektion i kommande generationer. Tas ingen hänsyn till rasens ursprung och inte heller dess gjorda korsparningar förloras vinsten med nya tillförda gener samtidigt som rasens ursprung sakta men säkert förändras över tid. Variationen ökar och tar olika riktning därför att såväl kunskap som ett gemensamt avelsmål saknas.

What goes around comes around in a bb world


Saknar vi kännedom om de två olika varianterna blir det svårt för att inte säga omöjligt att göra de val som ligger de egna önskemålen närmast. Är vi inte medvetna om orsaken till variationen inom en ras kan vi varken förstå eller påverka den. Borde vi inte upplysa om variationen för att bättre förberedas på men också skapa förståelse för den? Vi behöver uppmärksamma och samtidigt bjuda möjligheten att kunna värna rasens ursprung. Först genom upplysande information och förmedlad kunskap om rasens komplexa historia ges vi möjlighet att kunna påverka genom egna beslut och val som idag tas och görs i våra olika frågeställningar som gäller rasen barbet.

Barbet Koi, Better to know than guess

Av den organiserade hundvärlden önskar jag tolerans och saklig fakta och därmed också verktygen så att jag ges möjlighet att förstå men också att välja den hundras eller variant inom en hundras som passar mig bäst. Viktig information så att jag förbereds och får förståelse för också en oförutsägbar variation hos den egna hunden.

KoiPeace funderar vidare under de båda rubrikerna Värdefull uppriktighet samt Tolerans och förståelse.
Comments

Kunskap äger!

Barbet tecknad 1892 av R.Steibel.

Kunskap är som hundträning. Den måste upprepas, upprepas och upprepas för att sitta som en smäck. Därför tänker jag idag upprepa mina fem punkter i hur vi bäst kan värna en utrotningshotad ras.

Vad kan jag göra för att stödja barbeten?


• Lär dig om rasen och sätt dig in i de svårigheter som alla numerärt små raser har tampas med. Att vara hundägare till en numerärt liten ras handlar inte om att uppmärksammas för sin exklusivitet utan mer om att ansvarsfullt hjälpas åt i arbetet med att röja rasens smala och snåriga stig för en bredare och bättre väg framåt.

• Dela fakta och egen erfarenhet men aldrig rykten och myter! En människas erfarenhet säger inget om rasen som helhet. Det är den samlade och verifierade kunskapen och erfarenheten som kan ge oss en bild av rasen och dess egenskaper, funktion och hälsa.

• Sök ännu mer kunskap. Insiktsfull lärdom kommer aldrig utan uppoffring ur tomma intet utan är något som hela tiden måste underhållas för att med förnuft användas. Ett sätt att lära och utvecklas kan vara att lyssna och fråga hur andra hanterar uppkomna och olika situationer genom att t ex delta i en diskussionsgrupp som Barbet Preservation Group. [Barbet Preservation Group är en studiegrupp som du finner på Facebook under samma namn.]

• Var vänligt kritisk och efterfråga verifierade källor! En fråga som ställs allt för sällan och som i alla sammanhang är väl värd att användas oftare – Hur vet Du det?

• Ta alla Dina rashundsbeslut informerat och väl genomtänkt med omsorg och omtanke för att samtidigt gynna rasen och dess framtid. Var uppriktig med grunden till dina egna beslut.
Comments