Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Barbet Français

Vi önskar äggstra mycket...

KoiEaster2016_520
Comments

Allaredan 4

KOi4feb2016G


Clydekullen fyller fyra år och Koi firar med systrarna idag och med bröderna imorgon....då födelsedagen är både den 20 till 21 mars för syskonen i kullen.
GRATTIS och HIP HIP HURRA till Koi och hela syskonskaran!


KÅr20160320_L


Comments

Upplysande samverkan

BPG2016_520

Ett nytt forum har bildats för ökad internationell samverkan barbetintresserade emellan. Målet är att bringa ordning och reda i barbetens komplexa historia och genom det bättre kunna vägleda människorna som ska rusta rasen inför framtiden. Barbet Preservation Group vill sprida upplysning men också väcka opinion mot ogenomtänkta beslut som kan komma att innebära obehagliga bakslag i det gemensamma arbetet med att värna en utrotningshotad ras - Barbet. Läs mer under fliken KoiPeace
Comments

Vatten, Koi är full av vatten

KOi4feb2016L

Svinkallt närmast isande vatten men ändå lufsar herr Koi ut i det stora blå. Jag håller mig på behörigt avstånd när han åter behagar infinna sig på torra land. Där Koi inte tvekar att bli kyligt genomblöt är jag livrädd för att hamna inom vattenkaskadernas skakavstånd när allt överflödigt vatten ska avlägsnas från den täta ulliga pälsen.

KoiK4feb2016
Comments