Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Griffon Barbet

Barbet - an affable precious treasure from France

Den tudelade historiska delen kring dagens barbet är redan gjord och lagd men är oroväckande föga känd. Historia bör förmedlas lika för alla liksom all kända fakta kring rasen och dess nuvarande status. Då vi pratar rashund har vi en ras att respektera, ett arv att förvalta samt fakta att beakta. Samtliga delar bör vara grundligt studerade och granskade. Upplysning bör vara tillgänglig, uppriktig och granskad. Vad vi enskilt väljer att göra med ras och tillhandahållen information är individens ansvar. Under en rasklubbs regi och vid informativa och upplysande sammanhang är det viktigt att förmedla objektiv verifierad faktakunskap. Egna åsikter ska hållas väl åtskilda från saklig fakta så att varje intresserad individ ges möjlighet att välja ras och bilda sig en alldeles egen uppfattning utifrån faktiska förhållanden i dagens verklighet. Ju mer vi vet, desto träffsäkrare beslut och ställningstaganden kan vi göra. Saklig delad information gynnar rasen och minskar dessutom risken för att bli oanat överraskad eller ledsamt vilseledd. Faktakunskap bidrar till en bättre förståelse för och större medvetenhet kring den rashund som vi valt att älska och värna.

To know is to care