Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Griffon Barbet

Håll huvudet kallt!

Koi simmar i Levrasjöns klara vatten
Koi tar det hela kallt och simmar lugnt och målinriktad vidare…


Det har hänt mig också. Är Du snabb på att dra Dina egna slutsatser? Kanske långt innan dess att det finns uppgifter och data som styrker Din eller andras uppfattning och tes. Vi är inte ensamma och det händer till och med våra mest skolade forskare.

Biokemist Frances Arnold är nobelpristagaren som fick be om ursäkt för sina uttalanden om den glutenfria kosten. En nobel gest i att publikt be om ursäkt för felaktiga slutsatser och brister i eget arbete. En ursäkt som hedrar och bringar oss alla en tankeställare för en mer sansad medvetenhet. Det är viktigt att vara källkritisk och att verkligen engagerat bry sig. Att inte dra förhastade slutsatser är lika avgörande viktigt som att upprepa experiment och att kontrollerande förvissa sig om att data och resultat är tillförlitliga.
I samma artikel som uppmärksammade denna händelse stod också att läsa; ”Snabba slutsatser har blivit ett växande problem säger andra forskare och höjer en varnande hand”.

Och inte enbart ett växande problem inom forskningen utan ett växande problem som genomsyrar hela vårt samhälle överlag. I ett ständigt allt större och intensivt pulserande informationsflöde gäller det att omsorgsfullt ta sig tid och inte panikartat rusa händelserna i förväg. Det krävs ett sansat lugn för att selektera, vara grundlig, vaksam och kritisk. Fråga hellre för egen och allas vår förståelse än att raskt dömande förkasta eller uttala ogenomtänkta påståenden. Pass upp för tunnelseendet i ett rusande tempo. En suddig och otydlig kontur kan lätt förvränga perspektivet och ge en helt felaktig bild av verkligheten. Att kommunicera och sprida otydlig eller felaktig information resulterar i negativa konsekvenser för vår tillvaro och utveckling. Det påverkar också vårt förtroende för trovärdighet och tillit. Se till att grunda Dina ställningstaganden på fakta och försök att vara övertydlig i det Du kommunicerar.


Sänk tempot, tänk sansat igenom, helst ur fler perspektiv än Ditt egna och våga fråga!
Comments

Viljans kraft
Barbet var en specifik ras som blev utrotad av de så kallade professionella och kompetenta som skulle värna och bevara rasen. Det mest oroväckande är att lika länge som detta mångåriga och orättfärdiga handlande pågått lika länge har protesterna hörts och fakta funnits. Ingen hundorganisation har aktivt lyssnat än mindre sökt, studerat, förstått och förmedlat historien. Istället fortgår spridda lögner som enbart gynnar säljarnas växande marknad. Vem bryr sig om att söka fakta och stöd för att värna en rashund och dess arv?

Genom åren har intresserade uppfödare gett upp då de motarbetats. Gamla dött ut. Nya har tillkommit. Det stora flertalet avlar utan att egentligen förstå den komplexa bakgrunden till en föga känd ras. Alla dessa i dag mixade blandningar heter ju barbet i stamtavlan och är ju så söta och så charmiga, så vad är problemet? Ytterligare några väl insatta men enstaka få har oförtröttligt gjort sitt yttersta för att sprida sin hårt förvärvade kunskap. I sitt arbete om att värna och bevara en rastyp ur delar som trots allt finns kvar av en ursprunglig och specifik ras. Rasen som en gång danades under 1800-talets senare hälft i syfte att uppnå en balanserad karaktär i god funktion för att fördelaktigt assistera vid fågeljakt.

Hundens ursprung och viktiga funktion är i dagens hundvärld av allt mindre intresse. Här är det allt viktigare att förmedla massmedial attraktion och pluttiguttigull i efterfrågad vinst och beundran än vad det är att förmedla fakta kring hur vi bäst kan agera för att värna en specifik ras som snart går oss helt förlorad. Jag som naivt trodde att det var hunden som stod i fokus kunde inte haft mera fel. När till och med dem som beslutar, informerar, ger råd och anvisningar inte är insatt vetande eller uppriktiga då är det också stört omöjligt att värna om en rashund och ett ursprungligt arv.

Människan skapade en specifik ras och människan utrotade den, detta trots att kunskap och erfarenhet fanns att tillgå för att rädda den. Nästan ingen efterfrågar verifikation. Desto fler agerar. Ytterst få är dem som visar vilja till tid för utbildning och konstruktivt engagemang.

Misstag som gjorts gång på gång görs fortfarande om och detta trots att vi blir allt mer påminda och medvetna om hur alla våra dagliga handlingar också inverkar på det goda och onda kring oss. Hela mänskligheten tycks mig vackla allt mer i all avsaknad självinsikt. Vad behövs för att väcka oss till sans? Kommer vi någonsin att lära? Vill vi?

Jag ser styrkan och har stor respekt för de få men genuint starka medmänniskor som trots pådrivande och påverkande krafter envist vågar stå emot tryck och förtryck i alla dess vitt skilda former. Dem som talar för kunskap och utbildning. Dem som också agerar i tappra gärningar i hopp om att minska missbruket av vår jord, dess resurser och liv. Dem som visar på egen tankekraft och rådig handling. Dem som visar att också det lilla kan göra stor nytta. Alla kan och jag vill och gör det jag kan bäst. Att skrivande förmedla min erfarenhet och sprida det jag genom hundar och livet lär. Att ständigt upprepa och påminna varandra om vikten av eget ansvar och skyldighet kring det som vi säger och gör. Likväl som i allt det vi inte säger och inte heller gör.

Vad vill och gör Du?
Comments