Barbet Koi

A french waterdog, born in Sweden with a japanese name - our dog in the world!

Sällan sagt men värt att veta

Det finns en outtalad problematik inom rasen barbet som det sällan pratas om men som har stor betydelse för hur rasen ser ut idag. En erfarenhet som jag uppdagade en tid efter det att min första barbet kom i min ägo 2012. Först då blev jag varse om rasens vida variation och började ställa frågor om anledningen till variationen. Allteftersom jag sökt verifierad fakta om rasen barbet har bilden sakta klarnat allt mer.

Det finns två skilda varianter inom rasen barbet men ingen inom den organiserade hundvärlden förklarar varför och hur dessa båda skilda varianter uppstod. Båda varianter är idag mer eller mindre blandade, men fortfarande marknadsförs, bedöms, avlas, säljs, köps och ägs barbeten under en rasberättelse som antyder att det bara finns en barbet. Verkligheten ser dock annorlunda ut eftersom den klart visar att det finns en tydlig variation inom rasen i utseende, storlek som karaktär. Det avgörande största dilemmat är bristen på fakta och en förklarande bakgrundsinformation som beskriver rasen barbet och dess utveckling.

Vi bör arbeta för att definiera hundrasen barbet genom att förmedla en verklighetsförankrad bild av hur rasen ser ut idag. Båda varianter inom rasen bör ges samma rättigheter så att dess skilda förutsättningar kan tillgodoses. Vi bör sluta att gynna en på bekostnad av den utrotningshotade andra. Originalet och den ursprungliga Vieux Barbet förtjänar också sina rättigheter och sitt erkännande tillbaks då Vieux Barbet är upphovet till rasstandardens tillkomst. En rasstandard som stals från dem för att ges till, och senare omarbetas till förmån för den nya konstruktionen; Barbet Modern. Omdaningen av rasen har utförts av den franska rasklubben i gott stöd av den organiserade hundvärlden. Ett arbete där ingen av dem kontrollerade sin upphovskälla inte heller rådfrågades, de vid denna tidpunkt, befintliga franska uppfödarna än mindre verifierades historisk bakgrundsfakta kring rasen barbet. Vilseledande upplysningar är anledningen till varför den ena av dessa två varianter idag är i det närmaste utrotad.

Genom att våga möta verkligheten ges vi också möjligheten att påverka den. Ett arbete som låter sig göras genom att ta ansvar för att bearbeta, sammanställa och sprida saklig information som är verifierbar i historiken kring rasen och dess framväxt. Stöd arbetet hos rasen barbet genom att sprida verklighetsförankrad information i saklig fakta och erfarenhet.

Den nakna sanningen kan ibland vara ett smärtsamt uppvaknande men det tjänar både hundar, människor och vårt framtida arbete tillsammans allra bäst om vi kan luta oss tillbaka på fakta och verklighet istället för varierande visioner och upprörda känslor.


Elefantsnack_520


What seldom is spoken of can sometimes be the most important thing to know!

The elephant in the room is that there are two different variants within the dog breed Barbet but no-one in the organized Dog World explains how and why! Both variants are today more or less mixed, but still promoted, judged, bred, sold, bought and owned under the impression that there is only one. Reality however looks quite different since there are clearly a visible variation within the breed Barbet - in size, look and character. The obvious and big fault is the lack of facts and explanatory information.

So please, work to define the breed Barbet in a correct and up to date way with known and verified facts. Give both variants their fair rights and stop benefit one to the cost of the nearly extinct other. The original and old variant - Vieux Barbet - deserves his rights and recognition too since he was the first to have them but also the one who was robbed of his written breed standard bound to given his today altered standard and recognition to the more recent and new constructed Barbet Modern. A work performed and done by the French Breed Club with good support from the organized Dog World. A work where none of them not even bothered to double-check their main source nor to look at experience among, at that time, existing breeders neither did they look to verify important background facts. Misleading information is the reason to why their work lead to the fact that Vieux Barbet today is nearly extinct. Dare to face reality! Take responsibility and put an end to misleading information! Support the work around this breed by sharing explanatory information, facts and experiences.

The naked truth is sometimes very painful. Today and in the long run, it will serve and benefit both dogs, humans and our future work together if we can lean back on facts and reality rather than varying visions and stirred emotions!

Tid för miljövänligt munväder?

Lipa2016

En del kallar det för kunskapsförakt. Jag kallar det kunskapsignorans. Jag tror nämligen inte att det enbart är isande hat eller het illvilja som gör att vi inte vill lyssna för att lära och förstå. Snarare tror jag mer att det handlar om vår bekvämlighet men också om fullkomligt skeva perspektiv. Allt ska ske snabbt så vi kan vinna mer tid för mycket av allt möjligt och omöjligt. Orsaken vilar också i våra sociala men ibland högst ogenomtänkta beteenden.

Att följa dit vinden blåser kan skapa en illusion av en nog så viktig samhörighet. Ett slående fenomen inte minst i sociala mediers till synes oupphörliga sökande efter okändas och kändas bekräftelse av den egna existensen. Inte minst är det lättvindigt enkelt att klicka tummen upp på dagens snackis än att verkligen fundera över dess innehåll och budskap. Det är helt ok att med omedelbar verkan visa att man gillar eller för all del också ogillar en gullig bild eller uttrycksfulla åsikter men se inläggen för vad dem är; Inte ens i storleken av en pytteliten snöflinga. En snöflinga smälter snabbt och kanske långt innan den ens tagit mark. Vissa snöflingor kan vara mer bestående då de är gnistrande speciella och bländande vackra andra blir till hagel - iskallt hårda och som träffande gör ont.

Om snöflingorna ansamlas kan de bygga stora och massiva drivor som kan hindra oss i vår gemensamma väg framåt men de kan också bilda underlag för ett utmärkt skidföre och leda till en snabbare väg framåt. Såväl människor som kunskap är beroende av god framkomlighet så klimatfrågan är sannerligen globalt viktig på mer än ett sätt i vår vardag. Varmt eller kallt? Gilla eller ogilla? Båda är av betydelse och har för- och nackdelar och balansen mellan dem är som alltid lika viktig för sammanhangets helhet. Det är extremerna som är bekymmersamma och ställer till det. Oavsett om det handlar om korta inlägg på twitter eller naturens och vårt eget välmående mår alla bättre om vi agerar för att minska på föroreningarna. Att verka och värna för ett gynnsamt klimat i alla rum och väder kan ge oss fördelaktig medvind i såväl det lilla som i det stora.

Ett miljövänligt munväder uppnås lätt med lite mer av tänkvärd tid för reflektion. En vaken och viktig insikt att komma ihåg då det kyligt haglar både okontrollerat och tätt. Lite mer av den nyttiga och inlärda impulskontrollen helt enkelt. Skada tillfogas oftast i hettans omedelbara beslut emedan de riktigt effektiva framstegen samlas i ett svalt långsamt tempo som gynnar klartänkta tankar före dess att vi skriver och skrider till ställningstagande handling. Jorden snurrar runt sin egen axel och jag väljer och ansvarar för min väg oavsett om Du gillar det eller inte! Reaktioner är aldrig fel men sättet i hur vi reagerar bör hållas inom miljövänliga värden i tydliga och toleranta spelregler som är lika för oss alla. Tänk på att hålla vägen fri och väl framkomlig – det tjänar oss nu och belönar oss framöver!En rasbildares vision

De finns två typer av människor som kan skada ett samhälle.
De som vet men som inte säger något men i lika hög grad de som inte vet men som säger och gör desto mer.


Nedan följer några ord från Elaine Fichter och ett utdrag ur hennes historiska arkiv som återger ett skrivet brev från barbet moderns skapare, J C Hermans.

According to Jean Claude Hermans and in his own words:

"The problem being with the will to simplify things or by laziness, people often says barbet i/o Griffon_Barbet, and that was confusing in the mind of some people. Because Barbet and Griffon Barbet are 2 different breeds.
When I decide to remake the barbet, I sometimes saw some dogs who were typed Griffon-Barbet and I had to eliminate them from reproduction. At some point I thought it might have been interesting to kill 2 birds with one stone, and to work simultaneously and separately in reconstituting the barbet and the Griffon-Barbet, but I gave up because I knew I would get no support from official dog instances or kennel clubs, and that people were already so much trying to create problems for me with my barbet, that adding the Griffon-Barbet would have raised hackles.
I do have an idea to remake the Griffon-Barbet in a simple way, but I’m keeping it to myself.
J de Coninck wrote the standard for the Griffon-Barbet called Barbet d’arrêt. As when breeds are extinct, their names are never taken off official nomenclature, the barbet still officially existed along with the standard for a Griffon-Barbet. Thanks to that I was able to officially modify the standard and go from a Griffon-Barbet to a barbet without saying anything. At the time, the nomenclature was modified and the new barbet was able to change groups and be with his brothers from other countries. We have therefore recreated the barbet thanks to the standard of another breed and thanks to the confusion of misleading information.
Who knows? Perhaps in 50 years, a fellow dog lover as crazy as I was will reincarnate the Griffon-Barbet of the 1850’s…."


It seems that things are getting a bit carried away. The ONLY person to start all this mess is Mr Hermans. He is the one who said the breed was extinct. Barbet is a generic word to describe any dog any size with a beard and a long coat. Then it became a Poodle in many countries, but still called Barbet in France until people started using CANICHE, but it is the same dog. The GRIFFON BARBET or Barbet d'arrêt for which the standard was written in 1886 was NOT a Poodle type, nor did it have a POODLE thin curly frizzy coat. That it was extinct is also a rumour carried out by the FRENCH BREED CLUB thanks to several who were happy to repeat it here and there.

Protest!

Vieuxversusmodern_520


Svårast att smälta fakta har den som närt en lögn.


För snart två år sedan, i april 2015, ställde jag frågan om varför den svenska rasstandarden för barbet skilde sig i omslagsbilden från den som FCI tillhandahåller. SKK svarade mig då att Sverige istället valt att illustrera rasstandarden med en av de många blyertsteckningar som systarna Marion och Margaret Davidson tecknat på uppdrag av NKU (Nordisk Kennel Union). Ett förnuftigt initiativ att välja en proportionerligt illustrerad barbet som förmedlar en visuell bild av rasen som standarden handlar om. Avsevärt mycket bättre än den hastigt tecknade konturen av en leende hundfigur som Frankrike försett FCI med. En enkel och fyrkantig karikatyr av en hund som lustigt kan illustrera många av våra olika hundar och som samtidigt väl återspeglar den okunskap och dumhet som omgärdar rasen barbet inte bara i Frankrike utan världen över.

Barbet105MD_72
Systrarna Davidsons väl tecknade barbet har en verklig förlaga. En förlaga som standardenligt återger kroppsproportioner och visar en barbet med en storlockigt vågig päls. Då rasklubben i år arbetar med att utforma ett nytt raskompendium för att användas till utbildning av domare vid hundutställning så har också frågor kring rasens variation dykt upp. I förra raskompendiet som sammanställdes av Kenneth Edh efter bästa förmåga och utifrån den tidens desto magrare kunskap så återfinns där en kommentar som angav att en barbet som har en storlockig, vågig päls ska prissättas lägre än en barbet som har en krullig päls.

Bortse eller inse
Med dagens kunskap en dåligt underbyggd kommentar och som samtidigt är i rak kollisionskurs med den bild som illustrerar rasen barbet och som pryder omslaget till rasstandarden. En kommentar som dessutom är minst sagt motsägelsefull när den verkliga bakgrunden studeras. Ska vi utbilda och vägleda för framtida och avgörande beslut är det viktigt att vi är införstådda med rasens historia och bakgrund. Bristen på faktakunskaper men också motsägelsefulla kommentarer behöver rättas till. Vi behöver belysa och åtgärda många frågetecken. Få är de som vågar ifrågasätta och än färre är de som söker, studerar och verifierar rasens historia för större och bättre förståelse om dagens barbet. Att våga granska och ifrågasätta för att undvika problem men ytterst och främst för att upplysa och vägleda!

Att tyst tillåta att felaktigheter sprids är definitivt inte rätt väg framåt. Vi behöver lära och lyssna för att förstå. Vi behöver också lära oss att ta till orda, fråga och säga ifrån. Och inte minst att respektfullt samtala för att nå samsyn i ett upplysande arbetsätt anpassat till dagens situation och verklighet.

Från och med februari 2017 så sker en ändring i det tysta även i Sverige. Efter lång tid med systrarna Davidsons blyertsteckning av en barbet på den svenska översättningen av rasstandarden är denna nu ovanligt snabbt utbytt och er
satt av samma karikatyr som den franska rasklubben anvisat för att avbilda barbet i FCIs fyra olika språkversioner av rasstandarden. Varför? Någon som har kunskap och kurage nog att protestera?

Kunskapsbrist, källhantering, informationsflöden och inte minst tyst medhåll är kanske något att diskutera på den internationella konferensen för världens alla kennelklubbar när de träffas i London om några månader. Våga fråga och ifrågasätt!


Barbetsvstandard_2017_520


Artikeln om systrarna Davidson hittar Du under rubriken Begåvade Davidson i april 2015. Vi kan aldrig radera vår historia men vi kan välja att bortse från den eller så väljer vi mer fördelaktigt att se till den och lära från den.

Maktspelets taktik

Vad händer när makten prioriterar att hålla varandra om ryggen istället för att söka, studera och förmedla fakta till alla?

Jag har under min händelserika resa för att närma mig rasen barbet många gånger frågat mig hur missförhållanden, trots att de uppdagats, obehindrat kan fortgå? Lika intressant är frågan om varför vi är så ytterst få som söker verifierade faktauppgifter?

Alltsammans började med tremordialogen där jag ifrågasatte såväl arbetssätt som bristen på fakta. I ett personligt brev får jag besked om att min hund har en allvarlig åkomma som utgör ett hot mot rasen. Jag och min min hund har än idag, fyra och ett halvt år senare, varken upplevt eller uttryckt något sjukdomsproblem! Nog hade det väl varit i sin rätta ordning om jag själv som hundägare hade upplevt ett problem hos min hund som jag delger samt söker veterinärmedicinsk expertis för få råd, hjälp till behandling och kanske en eventuell diagnos ställd! Nej, istället är det en administration som varken träffat mig eller min hund och som utan kommunikation med mig obesiktat gör ett offentligt och felaktigt konstaterande om hunden i min ägo. Tillvägagångssättet är oacceptabelt. Då själva kärnan i detta handhavande och fyra år senare fortgår är det minst sagt både oroväckande som allvarligt.

I mitt sökande efter förklaringar till hanteringen av tremorfrågan uppdagas dessutom för mig så sakteliga helt andra och långt mer allvarliga oklarheter kring rasen barbet. Då jag letar hälsohistorik i Barbet Kois stamträd upptäcker jag med hjälp av väl insatta personer och i saklig kunskap att här finns många historiska frågetecken som fortfarande söker svar och här vilar dessutom direkta felaktigheter som varken har hanterats korrekt eller med tydlighet av den organiserade hundvärlden. Jag gräver mig djupare ner i denna härva och förstår att också i rasens historia vilar det såväl stora meningsskiljaktigheter som tvetydiga arbetssätt. Här fann jag också två helt skilda målbilder hos en och samma rashund! Det saknas verifierad fakta och här vilar också många motstridiga uppgifter. Jag har sett hur både arbete och information vinklats för att gynna en övertygelse istället för att delge avgörande och viktig fakta för alla.Våga fråga och tillåt aldrig hot och elakhet att ta fäste!
Jag har under resans gång vid flera tillfällen upplevt såväl aggressioner som märkliga uttalanden. Då dessa svävande uttalanden inte kan styrkas har jag snabbt ignorerat aggression och avfärdat uppgifter. Vartefter mitt sökande fortskridit förstår jag nu bättre och helhetsbilden klarnar allt mer. Upptäckten av den stora kunskapsbristen inom ämnet barbet förklarade en hel del. Den andra upptäckten av ren kartellbildning inom barbetvärlden, vars syfte är att värna egna intressen istället för att genom fakta värna rasen har fått mig att inse att omfattningen är avsevärt vidare än jag någonsin kunnat ana.

I mitten av förra året, 2016, fick jag läsa två mail daterade 2010 och där avsändarna söker samarbetspartners för att göra gemensam sak i att förhindra att fakta söks, studeras och sprids till den stora allmänheten. Bland mottagarna fanns bland flera andra nationaliteter två svenska namn med inflytande i den svenska barbetklubben. Jag frågade min rasklubb om de varit involverade i detta arbetssätt mellan tongivande personer inom den organiserade barbetvärlden. Den svenska rasklubben och styrelsen idag svarar mig att de inte arbetar med avelspolitik som gynnar eller missgynnar något segment inom rasens standard, inte i går och inte idag.

I början av detta år får jag ta del av ytterligare ett mail som är adresserat till personer som stod i begrepp att officiellt bilda svenska barbetklubben. Ett brev som vidarebefordrats från Finland till Sverige och där den franska rasbildaren av barbet modern uttrycker sin egen övertygelse. Detta brev är daterat i december 2006! Jag är bekymrad över att ingen inom den svenska barbetklubben har agerat för att söka och studera fakta då de genom mail sedan lång tid tillbaka blir upprepat uppmärksammade på en motsägelsefull och ofullständig rashundshistoria men också på ett högst tvivelaktigt arbetssätt. Å andra sidan är jag inte förvånad att felaktigheter kunnat fortgå då jag genom egen erfarenhet av den organiserade hundvärlden upplevt samma oförmåga att söka och arbeta faktabaserat inom dialogen jag länge fört om det ospecifika symtomet tremor.


Ansvar och skyldighet
Rasklubbens brev om min hund är ställt till mig. I egenskap av en hundägande privatperson har jag inte ett ansvar för rasens offentliga information eller hur den verifieras och förmedlas. Bristen på fakta, stora meningsskillnader och rasens variation satte hos mig ändå fart på ett omfattande arbete för att söka kunskap och finna svar. Skrivande har jag förmedlat min nya kunskap för undvika hörsägen, orättvisa och dumhet. En rasklubb som har ett långt vidare ansvar och uppdrag blev på samma sätt uppmärksammade genom flera mail i en annan och än större och avgörande viktig fråga. Tio år senare saknas fortfarande det som bör vara rasklubbens prioritet nummer ett. En verklighetsförankrad rashundshistoria och en rättvis bild av rasens nutida status så att alla ges samma möjlighet att bilda sig en sakligt grundad uppfattning innan vi agerar. Vare sig det handlar om avel, valpköp eller att förmedla information för god vägledning framåt så behöver vi ett verifierat och faktabaserat beslutsunderlag som är lika för alla parter.


Tanken föresvävade mig om jag skulle låta publicera skriftställarnas mail och några av mottagarnas mailsvar. För var och en att beskåda och värdera. Det stannade vid tanken. Ovan har jag belyst felaktiga ageranden för kännedom och nu får de inte ytterligare utrymme. Den organiserade hundvärlden har också tagit del av mailen och får ta sitt ansvar om konsekvensernas fortsättning. Varje mynt har två sidor och båda sidor har samma värde och bör därmed få sitt rättmätiga utrymme. Det är till syvende och sist bara den organiserade hundvärlden som själva kan ta itu och göra något åt sina fel och brister. Precis på samma sätt som när jag själv blir medveten om och inser egna fel och brister som behöver åtgärdas till det bättre. Det är bara jag som kan välja att bearbeta dem eller inte. Lika viktigt är det att ta men också att visa hänsyn! Till gamla och nya kunskaper men också gentemot varandra. Genom att våga möta verkligheten ges vi också möjligheten att påverka den.

stupid

Min barbet

Med tid, mycken och god hjälp av kunniga och erfarna privatpersoner runt om i Europa så börjar nu alla spridda bitar att bilda en samlad helhet och jag förstår idag att min rashund är en ny mix av två skilda rasvarianter med helt olika ursprung! Och inte bara min barbet utan det stora flertalet.

Är Du intresserad av rasen barbet och har konkreta önskemål i valet av hund då kan kanske det jag erfarit vara till hjälp och nytta. Inte för att en är bättre än någon annan utan för att lära och förstå innan Du agerar. Är enda önskemålet med Ditt hundköp att äga en söt och ovanlig hund då finns det många hundar att välja bland men det jag berättar är ändå av stort värde att känna till då det ger en större förståelse för Din egen hund om Du bestämmer Dig för rasen barbet.

Medvetenhet om rasens bakgrund är av stor betydelse. I synnerhet om Du har formulerade önskemål och önskar veta mer om hur Du kan agera för att åtminstone kunna påverka chanserna att hamna någorlunda nära Dina önskemål. Kunskap som samtidigt ger en god förståelse till varför det inte är helt lätt eller ens möjligt att kunna förutsäga ett slutresultat. Barbet är idag en ras i variation därför att rasen till flertalet är en mix av två skilda varianter med två helt olika bakgrund. Vilken variant föredrar Du eller kanske spelar variationen en mindre roll eller kanske ingen alls? Bli tidigt medveten om den lägre förutsägbarheten hos barbet som inte är i proportion med våra mer vanligt förekommande hundraser. Just därför det är en ung blandning av två tidigare helt åtskilda varianter. Båda har en starkt begränsad population och båda har var för sig dessutom influenser av andra hundraser. Mängd och dosering av dessa två varianter hos dagens barbet påverkar givetvis också ett slutresultat. Med hjälp av medvetenhet kring de två varianternas mängdfördelning kan vi söka den kombination som ökar möjligheten att komma närmre vårt mål vare sig vi sysslar med avelsfrågor eller väljer hundvalp.

ATT MED KUNSKAP VÄLJA HUNDRAS

När jag skulle välja ras studerades noga flera olika hundraser som passade någorlunda väl in på de önskningar som jag hade på vår kommande kamrat och följeslagare. Vi önskade en öppen och glad, naturligt rufsig, en långhårig och robust begåvning som inte fäller. En oslipad diamant, ungefär som våran Mac men gärna något mer samarbetsvillig och helst inte lika enveten. Vår nya vän skulle vara medelstor och inte större än att jag för egen hand skulle orka bära hunden till bilen om vi skulle nödgas söka akut hjälp hos veterinären. Denna gång skulle det bli en rashund därför att jag ville ha en högre förutsägbarhet i vår nästa hund än hos den lilla blandras vi redan hade. Jag önskade också ha en bättre inblick i min hunds historik – både vad gäller hälsa men också exteriört som interiört – i utseende och karaktär. Precis likt det toppargument SKK anger som nummer ett i sin 5-punktslista om varför vi hundköpare bör välja en rashund – DU VET VAD DU FÅR!
Jag ville vara mer förberedd och påläst om den hundras som jag bestämde mig för. Dels för att bättre förstå min egen hund och därmed bli en god vägledare under vår tid tillsammans och dels för att tillfredsställa min egen vetgirighet genom att skaffa en hund där jag kunde följa hans bakgrund till skillnad från alla obesvarade frågor jag har om min blandras Mac.

5skäl_520

Trots mitt förarbete skulle det snart efter vårt hundköp uppdagas att argumentet ”Du vet vad Du får” inte gäller för den ovanliga hundrasen barbet. Hos barbet finns en mycket större och mer komplex bakgrund än den som allmänt förmedlas. Den största bristen är att informationen bortser från viktiga fakta och här finns frågetecken i den historiska bakgrunden som fortfarande söker svar. En historik som vi rakt och öppet borde förmedla
både det vi känner till men också förklara varför det finns såväl variation som oklarheter. Det stora flertalet av dagens barbet är en mix av två helt skilda rasvarianter. Den ursprungliga och arbetande varianten av griffontyp som konstruerades under 1800-talets senare hälft och som var den rasstandarden först skrevs för. En rasstandard som numera blivit omarbetad för att passa den andra varianten, en sällskapsvariant av pudeltyp, som nykonstruerades, helt skild från den ursprungliga, med början i slutet av 1970-talet och framåt. Konstruktören namngav sin nya rasvariant som Barbet Modern. Två tidigare helt åtskilda varianter och som sedan år 2000 korsats med varandra. Dessa två varianter har också var för sig och på grund av den ytterst lilla populationen dessutom korsparats med ytterligare andra raser. Vilket i sin tur påverkat dagens resultat därför att få, utifrån olika skäl, tagit liten hänsyn till rasens faktiska bakgrund. Den ursprungliga varianten är idag i det närmaste utdöd men är ändå fortfarande synlig och genetiskt närvarande därför att några få uppfödare medvetet och helhjärtat arbetar med avelsmålet om att i möjligaste mån försöka bevara det som finns kvar av den ursprungliga typen. Detta sker samtidigt som det stora flertalet av uppfödarna bedriver avel utifrån andra premisser med mindre eller ingen hänsyn tagen till de båda skilda varianterna och dess historik. Vi bör dessutom vara medvetna om att en ovanlig hundras också attraherar såväl uppfödare och ägare som föredrar uppståndelsen kring rariteter, vilka betingar ett högre pris och extra uppmärksamhet i hundsammanhang och därför sätts annat än värdefull kunskap om rasen i främsta rum.

BBSangria

Om vi inte är insatta i barbetens komplexa bakgrund medför detta att rasens variation fortsatt kommer att växa samtidigt som dess förutsägbarhet minskar. Ett faktum som leder till en större osäkerhet kring rasen men också i dess mål och utveckling. När fakta och rykten hela tiden nöts och stöts mot varandra medför detta dessutom ett ogynnsamt arbetsklimat för de som är involverade i rasen. Idag hävdar såväl Frankrike, som äger rasstandarden, liksom resten av den organiserade hundvärlden att de värnar barbet men ingen visar viljan att förmedla än mindre städa upp i barbetens komplexa bakgrund och det saknas fortfarande såväl en gemensam och rättvis rashistoria som en genomarbetad avelsanalys. Problematiken jag vill belysa vilar inte i vad vi tycker, tänker eller prioriterar utan helt och hållet om avsaknaden i fakta. Betydelsefull fakta som utgör ett fast stöd i våra beslut men också i förståelse för och större insikt om rasen barbet.


TYDLIG, ÖPPEN OCH UPPRIKTIG
Köper jag en tax förväntar jag mig en tax. Oavsett vilken rashund som väljs förväntar vi oss, om inte med millimeterprecision, så åtminstone ett slutresultat någorlunda inom ramarna för dess rasbeskrivning. Det problematiska med en mindre känd rashund är att det finns ytterst få som är kunniga nog att förmedla faktiska förhållanden. Okunskap kring en ras gör dessutom att rykten och myter får stort utrymme och sällan blir dessa motsagda därför att kunskap helt saknas. Om vi inte vet vad det är vi förväntar oss och inte heller vet något om rasens historik kan vi också lika lätt bli lurade på sanningen bakom. Eftersom få är insatta i ämnet är det också enkelt att påstå både det ena och det andra just därför att ingen riktigt med säkerhet vet. Blir det en drever av den tax jag köpte är detta ett uppenbart fel. Köper jag en barbet men erhåller en pudel då är det ytterst få som skulle reagera just därför att det är väldigt få som känner och har erfarenhet av rasen barbet. Själv har jag inget emot varken pudel, korsningar eller blandraser, jag har ju redan lite av allt det i min lilla svarta och ystra fyrvägskorsning. En blandras där säljaren före mitt val och valpköp sanningsenligt berättade om de olika rasernas fördelning hos Macs båda föräldrar. En uppriktighet som med öppenhet bör förmedlas och eftersträvas
oavsett vilken typ av hund som säljs och väljs.

Barbet Modern520


INTE ALLTID SJÄLVKLART
Problematiken hos barbet bottnar i en bristfällig information som inte förmedlar en rättvis bild av rasen. Om jag väljer en rashund förväntar jag mig att få uppriktiga och korrekta uppgifter om hunden och dess bakgrund så att jag får det jag önskar och betalar för. Är det en ras under konstruktion eller en redan väl etablerad hundras? Är det en nykonstruktion så önskar jag givetvis kännedom om detta så att jag också är väl förberedd på den lägre förutsägbarheten men också på de olika variationer som kan tänkas bli resultatet hos min kommande hund. Självklart vill jag före mitt beslut av rashund kunna ges möjlighet att söka den kombination där jag har störst chans att hamna nära just de egenskaper som jag prioriterar och söker hos min framtida följeslagare. Väljer etablissemanget att inte förmedla en rättvis bild av rasens egentliga status hur skall jag då som oerfaren valpköpare veta vilka frågor som ska ställas eller vilka kriterier jag bör söka för hamna nära mina egna önskemål? Inte heller förbereds jag på den faktiska variationen som kunde gett en bättre förståelse för den egna hunden och dess utveckling. Flera av våra 342 olika hundraser har olika varianter av varierande anledning och där deras respektive rasklubb också uppriktigt förmedlar denna information så att en valpköpare uppmärksammas på variationen och därmed kan söka den typ som passar de egna önskemålen bäst. Information som också förbereder och ger förståelse för en variation. Finns en bred variation är det för mig självklart att denna också med uppriktighet förmedlas av den organiserade hundvärlden och inte minst av den franska som bär huvudansvaret för rasen och dess varianter.

Hercule_520


FAKTA ELLER TRO
Vissa hävdar att jag är en illasinnad bråkmakare som genom mitt skrivande vill fördärva tillvaron för andra. Påståendet ovan, kära läsare, är så långt från min natur man kan komma. Jag är en fri sökare som värnar såväl min rättighet som skyldighet, pennans styrka och civilkurage men också den egna integriteten. Jag ogillar orättvisa, trångsynthet och inte minst dumhet. Jag skriver i KoiPeace för att dela min erfarenhet men också för att belysa brister i den organiserade hundvärlden som med ansvar och god vilja kan och bör åtgärdas. Jag är ledsen över den bristfälliga rasinformationen och samtidigt oroad eftersom få visar vilja att informera om och förklara förhållanden kring en rashund med en exceptionell bakgrund. Genom att förmedla viktiga faktauppgifter kan vi skapa ökad förståelse och på så sätt stötta såväl ras som människorna runt den. Lika viktigt för den organiserade hundvärlden är att precisera en verklighetsförankrad målbild för rasen och dess nu ännu ovissa framtid.
Mitt skrivande görs med målet om att värna ett utrotningshotat arv men också för ett vidare och vänligare förhållningssätt i en uppriktigare hundvärld som lärt sig förstå skillnaden mellan fakta och tro.


MÅ KRAFTEN VARA MED MIG!
Med all säkerhet lär det komma mer om Barbet Koi och vårt möte med verkligheten under ämnet barbet. Synpunkter men också kunskap jag vill dela och som har ökat förståelsen för min hund men som också påverkat min roll som ägare till en en ovanlig hundras. Min allra bästa bjässe Koi – som jag med min bästa vilja i världen inte alls kan kalla för medelstor. Inte heller mäktar jag bära honom till bilen om han skulle råka bli sjuk eller skadad. Väl medveten om mitt tillkortakommande har jag en handlingskraftig plan. Om ifall att olyckan gör sig närvarande; Då lägger jag Koi på en matta och istället för att bära, drar jag honom till bilen. Det sägs att man uppbringar oanade krafter i alarmerande lägen, så jag vet att om jag bara får Koi till bilen eller tvärs om så ska jag i en akut situation också orka baxa in honom i bilen för snabb transport till veterinären (jag orkar med stor viljestyrka lyfta honom för ett ögonblick). Peppar, peppar ta i trä! Helst vill jag slippa olycka men som alltid är det till god nytta att vara införstådd med vad jag kan och inte kan för att bättre hantera livets många olika scenarion – förutsedda som oförutsedda!

Koiupdec2015M_520

Bilderna ovan är faksimil från SKKs webbsida, Vos Chiens magazine; Sergé Sanches, Barbet – French National Treasure samt original Barbet Koi


Värdefull uppriktighet


När jag söker information vill jag ha svar i verifierad fakta och inte i påstådda antaganden.

Jag behöver först och främst lärdom i objektiva fakta innan jag kan sortera och värdera det som är viktigt att veta för mig och mina ställningstaganden. Saknas det viktiga uppgifter samtidigt som redovisad fakta spetsas med antaganden och kanske dessutom vinklas med eget tyckande då förmedlas varken en rättvis helhetsbild eller ett rättvist resultat. Gissningar bara vilseleder och förvillar! Vem som förmedlar informationen har stor betydelse men också hur fakta insamlas, verifieras, bearbetas och sammanställs före dess att informationen sprids.

Är jag oerfaren och saknar kunskap förlitar jag mig på min källa därför att jag i min okunskap och brist på erfarenhet inte kan värdera den information som ges. Först när jag har kunskap kan jag argumentera i mina olika frågeställningar och bilda mig en egen uppfattning i en sakfråga. Söker jag information inom ett ovanligt ämnesområde där få har kunskap och erfarenhet då är det extra viktigt att vara kritisk just därför att vi i vårt dagliga liv och leverne är bekväma. Vi dubbelkontrollerar och verifierar väldigt sällan det som påstås och konstateras. Och vet Du inte svar, så är inte heller det konstigt, men tillstå det istället för att dra till med en nödlögn.

VINSTEN MED ATT FRÅGA
Det är ingen lätt uppgift att kontrollera källor när såväl kunskap som erfarenhet är mindre kända och därför är svåra att finna och kanske i vissa fall helt saknas. Jag vet, det tog mig mycket och lång tid i mitt sökande efter en någorlunda övergripande helhetsbild av rasen barbet. Nu kan jag dela det jag lärt och förstått på några minuter istället för de tre långa år det tog mig att finna svar på mina frågor. Svar jag fann hos en äldre generation som kunde dela sin erfarenhet och förklara. Glädjande nog fanns även svar hos en ung generation som samarbetar med en äldre generation uppfödare och raskännare. Det har gjorts djupdykningar i flera historiska källor som gamla skrifter, dokument, stamböcker, brev och anteckningar etc som numera kan verifieras och förmedla en mer rättvis bild av rasens framväxt och utveckling. Kunskap från gårdagen som förklarar och skapar förståelse också för dagens skeenden.

Dagens officiella och befintliga rasinformation om barbet är ofullständig. En bristfällig information som har stora gapande luckor och väldigt lite av verifierade källor. Avsaknaden i en samlad, gemensam och verifierad historik gör att dagens barbetvärld fullkomligt flödar av myter och personliga värderingar. Samtidigt växer såväl rasen som intresset för den och växer gör också frågorna och rasens variation. Frågor som ofta får olika svar beroende på vem som tillfrågas. Det uppstår ett slags antiklimax när olika svar i samma fråga ställs mot varandra. Vilket i sin tur leder till nya frågor. Den äldre generationens uppfödare och raskännare innehar värdefull erfarenhet som är betydelsefull. Oavsett vad vi anser om personerna och deras avelsarbete så innehar de viktig källkunskap. De har erfarenhet och kan förklara historiska händelseförlopp som i sin tur kan förklara dagens skeenden. Kanske är det dags att stanna upp och lyssna på deras kunskap och erfarenhet för att lära istället för att döma. Helst innan den helt går oss förlorad. Här finns viktig information som vi idag behöver för att kunna förstå men som också krävs för att skapa ordning i och ge struktur åt en komplex rashundshistoria.

AACBBFRO_frW

RÄTT ELLER FEL?
Om en ras växer snabbare än förmedlad fakta kring den då bygger vi en mycket bräcklig konstruktion. Då det börjar blåsa och belastningen blir samlat tung då brister snart också en klen konstruktion. Fyller vi istället gapande luckor med kunskap så att konstruktionen stärks och därmed blir långsiktigt hållbar hjälper vi rasen till bättre förutsättningar framåt. En stark konstruktion på stabil och stadig grund är två förutsättningar som är lika värdefulla och som i lika hög grad är beroende av varandra då vi pratar om långsiktig hållbarhet. Missköter vi den ena så faller också den andra eller vice versa, varför det är angeläget att vi stöttar såväl grund som konstruktion.

Problematiken inom barbetvärlden handlar inte om vem som har rätt eller fel utan om avsaknad fakta och bristfällig information. Vi bör uppriktigt berätta om verkliga skeenden och faktiska förhållanden. Först i medvetenhet och insikt kan vi värdera den fakta på vilken vi tar våra olika beslut. För det krävs lättförståelig och välformulerad basinformation som bygger på verifierbara källor.

Låt oss gemensamt utgå från samma faktabas då vi söker vår kunskap samtidigt som vi lär oss att skilja på fakta och åsikter. Om etablissemanget agerar och påverkar med syftet att begränsa mina fria val då har vi hamnat farligt långt från en demokratisk, uppriktig och vidsynt värld. Sök kunskap för lärdom i tolerans. Förmedla gärna och uppriktigt din egen åsikt men låt den aldrig bli ett hinder för andras!

Tolerans och förståelse

Som alltid kära läsare, handlar mitt skrivande aldrig om att en är bättre än den andra utan tvärtom oftast om tolerans för rätten att tänka och välja olika. För att bjuda oss våra rättigheter med möjligheter krävs också skyldigheter som t ex i att söka men också förmedla saklig fakta för större medvetenhet och god insikt.

Att ta del av historiska skeenden kan förklara men också skapa god förståelse för dagens skeende. Vår gemensamma barbetvärld är sedan slutet på 1970-talet delad i två falanger. Den ena hävdar att barbeten vid den tidpunkten var utdöd i Frankrike. Den andra falangen kan med god källhistorik visa på motsatsen. Två vitt skilda grunduppfattningar som också delat rasen i två olika varianter – en ursprunglig (vieux barbet*) och en nykonstruerad (barbet modern). Två varianter som också resulterat i en variation inom rasen och som är större än den som hundvärlden ofta brukar benämna som rasens mångfald. Båda varianter har dessutom och var för sig korsats med ytterligare andra raser därför att båda krävt nya gener då de haft en liten och starkt begränsad population. Vieux barbet och barbet modern har senare korsats med varandra och numera finns båda mer eller mindre representerade och sammanslagna i dagens barbet.

Diversity2016Elaines

BETYDELSEFULL KUNSKAP
J C Hermans var den som i slutet på 1970-talet startade och förespråkade falang 2, vilken var den som hävdade att den ursprungliga barbeten var död. Hermans förmedlade sin egen övertygelse vidare till fler för att på så sätt kunna starta rekonstruktionen av en helt ny barbet – barbet modern. I samma veva startade han också den första franska rasklubben för barbet. Rekonstruktionen utfördes genom omvänd selektion inom en annan redan existerande ras – pudeln. Parallellt med Hermans rekonstruktionsarbete fortsatte de få som tillhörde falang 1 att göra vad de alltid gjort men också vad de kunde göra för att försöka rädda en starkt begränsad population av en tidigt erkänd och den då närmast 100 år gamla vieux barbet. Dessa två varianter avlades utifrån olika avelsmål helt åtskilda under dryga 20 år, sida vid sida fram till år 2000, då de för första gången korsades med varandra. Den ursprungliga vieux barbet är idag närmast utdöd men fortfarande synlig och i olika mängd genetiskt närvarande i dagens barbet som består av en mer eller mindre genomtänkt mix av de båda varianterna. Av barbetens uppfödare idag är en del öppet och uttalat förespråkare för den gamla varianten och bedriver sin avel omsorgsfullt och selektivt med avelsmålet att i möjligaste mån försöka bevara rasens ursprungstyp, karaktär, användningsområde och i samma anda också värna dess viktiga hälsa. Det finns uppfödare som har andra avelsmål med mindre hänsyn tagen till de båda varianterna. Ibland saknas kunskapen helt om dessa två varianter och därmed också bakgrunden till dess verkliga ursprung. Då uppfödare har olika kunskapsnivåer, prioriterar olika samtidigt som olika hänsyn tas till de båda varianternas ursprung eller som i de fall uppfödare dessvärre är helt omedvetna om bakgrunden leder allt sammantaget till att rasen även fortsättningsvis kommer att variera.

FÖRBEREDANDE ÅTGÄRDER
Denna variation inom rasen har således en förklaring som också bättre kan förstås om vi känner till historiska händelseförlopp som föranleder rasens två grundvarianter. Många rashundar har variationer inom sin ras och av olika anledning och där dess rasklubbar också är noga med att öppet informera om variationen. Allt för att förmedla en rättvis bild av rasen men också för att såväl uppfödare som valpköpare ska göras uppmärksamma på en variation så att alla är informerade för att medvetet kunna göra de val som motsvarar de egna önskemålen bäst. Att förmedla en rättvis bild handlar i lika hög grad om att enas kring gemensamma mål för att värna rasen så att den inte utvecklas i olika riktning för att helt tappa sitt ursprung. Vad gäller barbet som har en ovanligt komplex bakgrund väljer den organiserade hundvärlden motsatt väg genom att inte belysa helhetsbilden. Att alla ges tillgång till samma och samlade fakta är en nödvändig förutsättning när avgörande beslut ska tas för såväl uppfödare som valpköpare. Det är allas våra egna beslut som också direkt påverkar hur rasen och dess framtid utvecklas.

Den organiserade hundvärlden förespråkar öppenhet och uppriktighet. Lika viktigt är att den organiserade hundvärlden visar på samma öppenhet och uppriktighet som de önskar av sin omgivning. Ge oss alla samma förutsättningar i att förstå och välja genom att sakligt redovisa hela spektrat inom en ras, dess bakgrund, utveckling och nutid.

HIE_1


Klicka på denna mening och du länkas vidare till Le Barbet de chasse och dess historia berättad i bilder. Här förmedlas historia från förr fram till nutid i ett lättförstått och globalt bildspråk som obehindrat hoppar över våra många språkbarriärer. I en obruten tidslinje med bilder för att lära men också för att bättre förstå betydelsen av ett gemensamt och öppet uttryckt avelsmål.

Le Barbet de chasse är en dokumentation under arbete och versionen som visas är ett korrektur varför det fortfarande finns vissa detaljer kvar att ändra men som inte påverkar den beskrivna helhetsbilden i rasens utveckling.

* Kärt barn har många namn sägs det…Vieux Barbet, Barbet Authentic, Barbet de chasse, OBL (Old Bloodline) är några av alla de många och olika namn som har samma innebörd och som avser den ursprungliga rasen barbet och som är den ena av två varianter i dagens barbet. Den andra varianten, barbet modern, har sin redan berättade historia publicerad och erkänd genom sin konstruktör J C Hermans och den organiserade hundvärlden som än idag blundar för viktiga delar i en lång rashistoria. Hos dagens barbet återfinns båda varianter mer eller mindre blandade. Varav den ena är på väg att helt försvinna därför att den organiserade hundvärlden bortser från viktig bakgrundsfakta i en komplex rashundshistoria.