Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Griffon Barbet

Äntligen hemma!

Barbet Neo Mahler i närbild
Neo Mahler de la Serve de la Chapelle d’Alexandre, juli 2017.

Efter lång väntan gick resan till Frankrike för att möta och lära känna vår nya valp. Vi träffade inte bara honom utan också hans bror Nat K, mor Iabada och far Froggy och dessutom Neo’s farfars (Compay II) mor och Kois farmor, Coccolina och Neos faster Froguette och ytterligare de två barbeterna GuyGuy och Vennie. Totalt möttes vi av åtta stycken barbeter när vi äntrade trädgården som omgärdar Elaines hus i Bagé-le-Châtel. Det var ett magiskt och speciellt ögonblick som fastnar och som kommer att följa mig i livet. Alla var lyckligt öppna, glatt sociala och synnerligen välkomnande. Viftande svansar, blöta pussar av glada barbeter överväldigade oss varmt och hjärtligt. Lilla Neo visade sin prickiga och söta mage genom att lägga sig framför mina fötter med sina tassar i luften för att bli kliad på magen. Nu äntligen började vår riktiga och nära bekantskap men också en tid av förberedelse inför den kommande flygresan hem till Sverige som skulle komma att göras två veckor senare.

Barbet Neo Mahler är frukten av Iabada och Froggy

Jag har noga följt hans utveckling från födelse till den dagen då vi först möttes. Genom ständiga uppdateringar från vår uppfödare och som utgjorts av bild, film och skrivna ord. Att nu äntligen få känna, lukta på och studera honom i verkligheten ger en helt annan och påtagligt omvälvande bild och känsla. Vår Neo Mahler var många gånger om sötare och mer charmigt vänlig och öppen i verkligheten än alla de mängder av bilder och ord som sedan tidigare beskrivit honom.

Sedan i måndags är han så äntligen hemma i Sverige och kärt förenad med övriga förväntansfulla och nyfikna familjemedlemmar. Välkommen Neo Mahler, till oss och till vår fortsättning på livet hemma i Sverige!

N-litter de la serve de la chapelle d'Alexandre, 2017
Neo Mahler längst ner till höger med alla sina sex syskon 5 veckor gamla.

Närbild på unga valpen Neo Mahler tillsammans med en historisk bild på Barbet Joyeuse
Neo Mahler samt en bild från barbetens historia som visar en likartad pälstyp och färgteckning som den Neo har, Joyeuse du Mas de la Chapelle, (Dr Vincenti’s kennel) och Joyeuse föddes i mars 1935. Alltid givande och intressant att med historiska fakta kunna följa barbetens rötter fram till dess nutid.

Valpen Neo Mahler och hans gröna boll
Barbet Neo Mahler i fågelbad
Valpen Neo Mahler ligger och äter
Valpen Neo Mahler vilar på rygg och visar sin skäckiga mage
Valpen Neo Mahler i väntan på mat.
En ung Neo Mahler 23 maj 2017
Barbeter sökande efter ett ymnigt godisregn...
GuyGuy som tronande och glad frontfigurerar i det godisletande barbetgänget.

Likheten är slående när Barbet Iabada visar sonen Neo Mahler
Mor Iabada, Isabeau von der Leibrücke, med sonen Neo Mahler, juli 2017.

Äkta syskonkälek mellan två tighta bröder, Barbet Nat K och Neo M
Syskonkärlek mellan två tighta och jordnära bröder – Neo Mahler och Nat K.

Barbet Neo Mahler inspekterar flygburen som ska transportera honom till Sverige
Neo tränar i sin flygbox som kom att inhysa honom under flygresan hem

Äntligen kan jag presentera en samlad trio, barbet Koi och Neo M med kompisen Mac
Neo är äntligen hemma och trion bestående av bröderna Olsson är fulländad!

Elaine Fichter omgiven av sina älskade barbeter
Tusen TACK, Elaine, för alla initiala bilder och beskrivande berättelser och inte minst för all extratid i valptillsyn som gjorde det möjligt för oss att importera vår valp. Tack också för en guidande och informativ vistelse i Frankrike och hos Dig och Dina barbeter. Nu kommer jag att inleda mitt nedtecknade i att återge fortsättningen på Barbet Neo Mahler’s levnadshistoria och livet hos oss i Sverige.
Comments

I väntan på ett nytt kapitel

Vi har sedan ett tag tillbaks funderat på att skaffa ytterligare en barbet, i synnerhet under det sista året då Koi sakteliga har mognat och jag har fått mer kunskap om rasen. Inte minst om dess sällan omtalade men komplexa bakgrund i en hundvärld som styrs av än mer komplexa människor.

Kunskapsmässigt är jag idag av naturliga skäl både bättre och mer införstådd med rasen och i hög grad medveten om den senare sammanslagningen av två helt skilda rastyper. Överblickande vet jag mer än den begränsade kunskap jag hade läst mig till då vi 2012 köpte vår första barbet. I den senare bekantskapen med rasens två skilda varianter men också genom mitt intresse så har frågor ansamlats. Jag sökt och fått svar i fakta från sakkunniga och erfarna personer som sedan lång tid tillbaka är engagerade i rasen barbet. Då jag är intresserad och tilltalas av den ursprungliga – Vieux Barbet Français – så har letandet denna gång sökt sig till ett genomtänkt och uttalat avelsmål i samma riktning. Med omsorg för att värna om och tillvarata rasens ursprungliga arbetsförmåga och helhetsbild som grundats på dagens kända fakta. Jag har i medvetenhet siktat mindre på nykonstruktionen Barbet modern och desto mer på originalet, Barbet de chasse - Vieux Barbet.

Vi har valt att vända oss till en uppfödare som har god kännedom i barbetens komplexa historia och som med ett stort hjärta brinner för just för denna ursprungliga variant inom rasen barbet. I likhet med mig lärde också hon sig om rasens variation genom en oanad och överraskande men egen erfarenhet. Under årens lopp har hon kommit att bli en god vän som är både sakkunnig, uppriktig och rak. Hon har en samlad gedigen faktabas och är sedan lång tid tillbaka väl förtrogen med rasen, dess historia och utveckling. Hon kan sina hundars familjehistorik och känner såväl styrkor som svagheter genom flera generationer. Hon arbetar noga och selektivt för att vid varje avelskombination också tillföra rasen en gynnsam möjlighet. Med målet om att bevara och värna såväl hälsa, karaktär och funktion för att också se till exteriören som alla gemensamt följs åt för att bilda och känneteckna Vieux Barbet.

Vid ett valpköp så är ett ansvarsfullt förarbete hos både uppfödare, hanhundsägare och valpköpare av stor betydelse. Alla våra egna val och beslut utgör förutsättningarna för hur rasen utvecklas. I våra beslut, individuella som hos den organiserade hundvärldens riktlinjer, vilar därmed också en skyldighet med ett ansvar för hundrasens utveckling och framtid.

Hur väl och genomtänkt vi än agerar när vi väger för- och nackdelar i medvetna val så styr vi inte över naturens enorma kraft och alla dess otaliga kombinationer och möjligheter. Livet, med alla sina chanser och risker, kan ta olika riktning vilket vi ödmjukt också är medvetna om. Vi tar ständig lärdom och som alltid glädjs vi åt - en dag i sänder. Hoppet vårt, vill ju som alltid och skyndsamt mycket, mycket mer och längre!

Happy News from de la serve de la chapelle d'Alexandre

Låt mig stolt presentera de båda föräldrarna till vår andra barbet; IABADA & FROGGY.
I början på 2017 tog vår valpfundering egen plats för att så sakta växa sig större vartefter månaderna som gick. I april föddes vår möjlighet till att se vår tanke växa sig till verklighet. I mitten av maj månad fick vi ett uppskattat och glädjande besked från vår vän om att en av sju valpar i kullen efter Iabada och Froggy ska komma att flytta till oss. Nu går vi och längtar och väntar… Väljer man som oss att köpa sin valp utomlands innebär dagens importregler för ta en hund till Sverige att man får vänta extra länge på att få hem sin efterlängtade vän.

En hund som ska föras in i landet måste vara märkt med mikrochip för identifikation, ha ett utfärdat eget pass samt inneha en giltig rabiesvaccination. Rabiesvaccination kan ges först då valpen är 12 veckor gammal och därefter måste det gå ytterligare 21 dagar innan dess att valpen får resa in i Sverige. Sammanräknat kan en valp, som allra tidigast, importeras då den är 15 veckor gammal. Denna bestämmelse ställer också stora krav på uppfödaren som får ordna med allt praktiskt merarbete. Det krävs såväl extra tid som resurser för att ta hand om en växande och yster valp i den dubbla tiden mot vad som normalt är brukligt då valpar oftast säljs då de är 8 veckor gamla.

I gott samråd med uppfödaren har vi nu lyckats att lösa alla hinder för att göra vårt valpköp möjligt. Även om det är himla trist att missa den mycket receptiva perioden då valpen är mellan 8 till 14 veckor gammal så valde vi trots förlorad valptid alternativet att importera just för att komma närmre vårt eget önskemål i vår kommande andra barbet. Å andra sidan är vi helt övertygade om att valpen får en utmärkt grund och inskolningsstart hos en omsorgsfull och rutinerad uppfödare som ofta och nära låter oss följa vår växande valp. Både i stilla och rörlig bild och i noggrant beskrivande ord. Valpen får dessutom nyttig och delad samvaro med flera men lika erfarna, karaktärsfasta och äldre barbeter utöver valpens båda föräldrar som också bor hos Elaine i Frankrike. Vi känner oss till fullo trygga med att vår valp kommer att få en bildande och harmonisk start i livet tills dess att vägen bär till Sverige och hjärtligt välkomnande till oss.

Som alltid när beslut är taget och då man inväntar ett resultat så tycks tiden aldrig gå snabbt nog. Fast den rör ju som alltid på sig och snart är väl tiden ifatt så vi äntligen kan ses! Under vår väntan funderar jag på vad Mac och Koi kommer att tycka? Att från idag vara en väl inarbetad duo till att snart omgruppera för att forma en nybliven trio. Mer om den växande skaran av grabbarna Bus lär jag snart nog kunna förtälja…
Comments