Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Griffon Barbet

Barbet Iabada och Froggy kommer med glada nyheten om väntade valpar

I VÄNTAN PÅ ETT NYTT KAPITEL

Vi har sedan ett tag tillbaks funderat på att skaffa ytterligare en barbet, i synnerhet under det sista året då Koi sakteliga har mognat och jag har fått mer kunskap om rasen. Inte minst om dess sällan omtalade men komplexa bakgrund i en hundvärld som styrs av än mer komplexa människor.

Kunskapsmässigt är jag idag av naturliga skäl både bättre och mer införstådd med rasen och i hög grad medveten om den senare sammanslagningen av två helt skilda raser. Överblickande vet jag mer än den begränsade kunskap jag hade läst mig till då vi 2012 köpte vår första barbet. I den senare bekantskapen med rasens tudelade bakgrund men också genom mitt intresse så har frågor ansamlats. Jag sökt och fått svar i fakta från sakkunniga och erfarna personer som sedan lång tid tillbaka är engagerade i rasen barbet. Då jag är intresserad och tilltalas av den gamla rasen – Vieux Barbet Français – så har letandet denna gång sökt sig till ett genomtänkt och uttalat avelsmål i samma riktning. Med omsorg för att värna om och tillvarata rasens ursprungliga syfte och funktion som grundats på dagens kända fakta. Jag har i medvetenhet siktat mindre på nykonstruktionen Barbet modern och desto mer på originalet, Barbet de chasse - Vieux Barbet.

Vi har valt att vända oss till en uppfödare som har god kännedom i barbetens komplexa historia och som med ett stort hjärta brinner för just för den ursprungliga rasen barbet. I likhet med mig lärde också hon sig om rasens variation genom en oanad och överraskande men egen erfarenhet. Under årens lopp har hon kommit att bli en god vän som är både sakkunnig, uppriktig och rak. Hon har en samlad gedigen faktabas och är sedan lång tid tillbaka väl förtrogen med rasen, dess historia och utveckling. Hon kan sina hundars familjehistorik och känner såväl styrkor som svagheter genom flera generationer. Hon arbetar noga och selektivt för att vid varje avelskombination också tillföra rasen en gynnsam möjlighet. Med målet om att bevara och värna såväl hälsa, karaktär och funktion för att också se till exteriören som alla gemensamt följs åt för att definiera och känneteckna Vieux Barbet.

Vid ett valpköp så är ett ansvarsfullt förarbete hos både uppfödare, hanhundägare och valpköpare av stor betydelse. Alla våra egna val och beslut utgör förutsättningarna för hur rasen utvecklas. I våra beslut, individuella som hos den organiserade hundvärldens riktlinjer, vilar därmed också en skyldighet med ett ansvar för hundrasens utveckling och framtid.

Hur väl och genomtänkt vi än agerar när vi väger för- och nackdelar i medvetna val så styr vi inte över naturens enorma kraft och alla dess otaliga kombinationer och möjligheter. Livet, med alla sina chanser och risker, kan ta olika riktning vilket vi ödmjukt också är medvetna om. Vi tar ständig lärdom och som alltid gläds vi åt - en dag i sänder. Hoppet vårt, vill ju som alltid och skyndsamt mycket, mycket mer och längre!

I början på 2017 tog vår valpfundering egen plats för att så sakta växa sig större vartefter månaderna som gick. I april föddes vår möjlighet till att se vår tanke växa sig till verklighet. I mitten av maj månad fick vi ett uppskattat och glädjande besked från vår vän om att en av sju valpar i kullen efter Iabada och Froggy ska komma att flytta till oss. Nu går vi och längtar och väntar… Väljer man som oss att köpa sin valp utomlands innebär dagens importregler för ta en hund till Sverige att man får vänta extra länge på att få hem sin efterlängtade vän.

En hund som ska föras in i landet måste vara märkt med mikrochip för identifikation, ha ett utfärdat eget pass samt inneha en giltig rabiesvaccination. Rabiesvaccination kan ges först då valpen är 12 veckor gammal och därefter måste det gå ytterligare 21 dagar innan dess att valpen får resa in i Sverige. Sammanräknat kan en valp, som allra tidigast, importeras då den är 15 veckor gammal. Denna bestämmelse ställer också stora krav på uppfödaren som får ordna med allt praktiskt merarbete. Det krävs såväl extra tid som resurser för att ta hand om en växande och yster valp i den dubbla tiden mot vad som normalt är brukligt då valpar oftast säljs då de är 8 veckor gamla.

I gott samråd med uppfödaren har vi nu lyckats att lösa alla hinder för att göra vårt valpköp möjligt. Även om det är himla trist att missa den mycket receptiva perioden då valpen är mellan 8 till 14 veckor gammal så valde vi trots förlorad valptid alternativet att importera just för att komma närmre vårt eget önskemål i vår kommande andra barbet. Å andra sidan är vi helt övertygade om att valpen får en utmärkt grund och inskolningsstart hos en omsorgsfull och rutinerad uppfödare som ofta och nära låter oss följa vår växande valp. Både i stilla och rörlig bild och i noggrant beskrivande ord. Valpen får dessutom nyttig och delad samvaro med flera men erfarna, karaktärsfasta och äldre barbeter utöver valpens båda föräldrar som också bor hos Elaine i Frankrike. Vi känner oss till fullo trygga med att vår valp kommer att få en bildande och harmonisk start i livet tills dess att vägen bär till Sverige och hjärtligt välkomnande till oss.

Som alltid när beslut är taget och då man inväntar ett resultat så tycks tiden aldrig gå snabbt nog. Fast den rör ju som alltid på sig och snart är väl tiden ifatt så vi äntligen kan ses! Under vår väntan funderar jag på vad Mac och Koi kommer att tycka? Att från idag vara en väl inarbetad duo till att snart omgruppera för att forma en nybliven trio. Mer om den växande skaran av grabbarna Bus lär jag snart nog kunna förtälja…

Eva, juli 2017

N-litter 4 veckor gamla, de la serve de la chapelle d'Alexandre
Iabadas och Froggys N-litter, 7 valpar, 2 tikar och 5 hanar där Neo Mahler sömnigt vilar hakan sin längst ner till höger.

Barbetvalpen Neo Mahler den 23 maj 2017
Barbet Iabada och Neo Mahler, mor och son
Mamma Iabada och sistfödde sonen i N-kullen 2017, Neo Mahler.

Barbet Neo Mahler tillsammans med bror Nat K och mor Iabada
Iabada med söner, bröderna Neo Mahler och Nat K, juli 2017 i Frankrike.

Barbet Neo Mahler 1 år stående på Yngsjö strand i Skåne
Neo Mahler, Friseboda strand, april 2018.

Barbet Neo Mahler, 2 år, 2019
Barbet Neo Mahler, östra Sand, Åhus, april 2019.

Barbet Neo Mahler, 3 år, 2020
Barbet Neo Mahler, april 2020.