Barbet Koi & Neo Mahler

och så förstås han som bestämmer, Little Big Mac!

Herrar hälsar damer!

Valborg2017

Idag kom så äntligen vårsolen oss till mötes efter många gråa dagars kyliga och regntunga skyar. Nu tänker vi njuta våren och hoppas ni får tillfälle att göra detsamma!
Comments

Ojämlika jämlikar!

Retningsgrejor

I den omedelbara striden mellan känsla och förnuft vinner alltid känslan. Känslan är medfödd och instinktiv och har av helt naturliga skäl nära till handling. Förnuftet däremot består av erfarenhet och inlärd kunskap som kräver både tid och eftertanke innan den kan agera. Talesättet att skynda långsamt är med andra ord ett sätt att ge förnuftet ett rättvist utgångsläge för att hävda sin demokratiska röst och rätt i ett annars helt oövervinnerligt koncept.

Nåväl, hur prioriterade då Koi? Jo, först så valdes två nya leksaker som nyfiket pockade på hans uppmärksamhet redan då han satt och utövade sin impulskontroll genom att invänta min startsignal. På tredje
plats hamnade tre köttbullar som snabbt slukades. Under tiden han käkade upp dem så vilade han ögonen på en särdeles omtyckt och speciell apport med hög igenkänningsfaktor - nämligen den som vi alltid tar med oss när det ska tränas i vatten. Där och då släppte också intresset för de nya leksakerna. De två nya sakerna har vi ännu inte nyttjat tillsammans när vi tränat. När jag åter kommenderade honom fot så var det just gummianden han kom bärandes på. Konstigt nog dissade han bollen helt. Jag trodde han skulle välja att ta med både and och boll innan han kom och satte sig vid min sida. Metallapporten är i sanningens namn ingen jämlike i det övriga gänget av attiraljer. Den har vi jobbat länge och mycket med för att bara hålla kvar i munnen. Koi har numera bemästrat metallapporten men den platsar definitivt inte på hans topp 5-lista.

Retetta
Rettvåaotrea
Beslutsfyran
beslutat
MetallappB2017_520
Comments

Besinning

Impulskontroll

Besinning - är ett vaket instruerande hjälpsamt men återhållsamt ord med ett megastort innehåll som tar tid att begrunda. Nog så viktig att alltid hålla färsk i tanke och särskilt då vi sysslar med inlärning och än mer då vi kommunicerar. Att kunna invänta sin tur eller en startsignal. Att ge tid och utrymme för att tänka och strukturera. Att kunna fokusera, prioritera och välja riktning innan vi slutligen agerar. Impulskontroll är till nytta för både hund och människa. Under tiden jag tränar Koi i att invänta signal innan dess att han får visa sin prioritering så funderar KoiPeace vidare över impulskontrollens fördelar då det gäller utsikterna för att förbättra munvädret oss människor emellan.
Comments

Vi hälsar

Rityta 1-100
Comments