Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Griffon Barbet

Ursus di Barbochos Reiau de Prouvenco

Barbet Ursus in memoriam

Ursus di Barbochos Reiau de Prouveco blev den sista från sin kull om sju valpar som den 12 oktober 2018 lämnade livet, 15 år gammal. Rainer T Georgii’s namngivna U-kull kom att bringa vår tids mest renrasiga barbet.

Mor var Poppenspäler’s Sangria och far Poppenspäler’s Poil Armagnac. Jag har fått berättat att denna valpkull hos Herr Georgii tillägnades Madame Hèléne Pêtre, vilket var anledningen till att kullen blev till hos Georgii men namngavs under Pêtre’s kennel. Georgii ville synligt lyfta och på så sätt stödja Mme Pêtre som bidrog och stöttade i samarbetet kring en gemensam målbild i dess gamla ursprung - Vieux Barbet.

En tik från U-kullen, Udine, hamnade 2003 i Holland och levde och verkade i
Quaciendas kennel. Två andra tikvalpar ur samma kull, Ulyssia och Urgele II, hamnade 2004 i norra Sverige och kom senare att ge Sverige inte bara dess första barbetkull utan flera genom Ludde Lumps kennel. Rainer T Georgii och hans livskamrat Inge Fischer arbetade under kennelnamnet Poppenspäler, och i ett mycket nära samarbete med Madame Pêtre och hennes kennel, Barbochos Reiau de Prouvenco. De båda uppfödarna arbetade under hela sin verksamma tid i svår motvind. Som ett resultat av den franska rasklubbens arbete, vilka istället och ensidigt förespråkade den nyskapade pudelkorsningen - Barbet Moderne.

Barbet Udine hamnade hos Quaciendas kennel i Holland.
Udine di Barbochos Reiau de Prouvenco, Quaciendas kennel, Holland.

Barbet Urgele och Ulyssia hos Ludde Lumps kennel i Sverige
Urgele II (Ute) och Ulyssia (Francheska) di Barbochos Reiau de Prouvenco, Ludde Lumps kennel, Sverige.

Barbet Ulysse di Barbochos Reiau de Prouvenco
Ulysse di Barbochos Reiau de Prouvenco, Schweiz och Frankrike.

Barbet Uriel i Frankrike
Uriel di Barbochos Reiau de Prouvenco, Frankrike.

Saknas på bild men som också utgjorde en av de sju i U-kullen;
Ugolin II di Barbochos Reiau de Prouvenco, Frankrike.


Motarbetade men enträgna så lyckades Georgii och Pêtre att förmedla såväl kunskap som valpar av kulturellt värde i ett sällan sett och lika sällan omnämnt gammalt arv. En historia som de båda uppfödarna med omsorg och beskyddande stolthet ville bevara och lämna till eftervärlden. Idag bärs arvet vidare i avkommor från Ursus, hans bror Ulysse och systrarna från U-kullen. Ett arv som lätt kan förskingras och helt försvinna om vi saknar kunskap om våra hundars historia och dess ursprungliga funktion. Ett känt eftermäle fortgår än idag genom uppfödare och ägare från olika länder som intresserat och fortsatt sprider händelser från förr för att värna rasens ursprung och arv idag.

Madame Petre och Mr Georgii samarbetar kring ett delat intresse - Vieux Barbet
Madame Pêtre och Herr Georgii i samarbete och delat intresse - glädjen och passionen för hundrasen barbet och dess historia.

Rainer T Georgii and his Barbet
Rainer T Georgii stod fram till år 2007 som innehavare till Kennel Poppenspäler som hade sin hemvist i Léobonnerie, Bélâbre, Frankrike.

Mme Petre liksom hennes far vurmade båda stort för barbet och dess arv
Madame Hèléne Pêtre, t v, som bedrev sitt avelsarbete under kennelnamnet Barbochos Reiau de Prouvenco i södra Frankrike.


I likhet med sin kullbror Ulysse motarbetades även Ursus i avelsarbetet genom rasklubbars trånga åsikter och regler. För att med förnuft sprida gener av Ursus kom därför hans hemvist under många levnadsår att skifta. Ursus blev över tid far till fem valpkullar om totalt 34 valpar. Född i Frankrike och senare omplacerad för att flytta norrut och bli verksam i Finland. Sina sista år och dagar tillbringade Ursus i Canada, hos familjen Paula McKechnie Ballak i kennel Biscay Water Dogs, till vilka jag riktar mitt tack med djupaste sympati. Tack också till Elaine Fichter för historia och bildlån men också Anne Keippilä där båda delat och värnat Ursus och hans livsresa. Tack till Udines ägare; Greet och Alex för berättad erfarenhet som visade bilder liksom mitt tack till Ludde Lumps kennel för bildlånet på Ulyssia och Urgele II. Fotorättigheterna tillhör givetvis och således respektive ägare.

Må Ursus och U-kullen fridfullt vila i väl bevarat minne och ett levande arv!

Comments