Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Barbet Français

Dubbla budskap

Tycker Du att barbetvärlden är motsägelsefull? Det vet jag att den är. Tvetydigheten är uppenbar då jag läser eller frågar om rasen och dess ursprung hos olika källor. Olika källor - olika svar och meningarna går ofta tvärt isär. En upptäckt som för mig stod klar först efter att ha blivit barbetägare. Då kunde jag genom nyvunnen egen erfarenhet börja att värdera och sortera den information som gavs. Jag ställde fler frågor och blev mer och mer konfunderad och sökandet fortsatte och jag blev än mer förbryllad. Jag kan likna det vid två ofullständiga pussel någon slängt ut på golvet. Jag börjar plocka bitar och samlar ihop och vänder dem med bildsidan upp. Men hur ska jag få i hop dem om jag saknar bilderna som dessa båda pussel ska illustrera rätt ihopsatta? Jag får söka en hjälpande hand för att kunna sortera och hitta rätt bit till rätt pussel. Det har varit mycket pusslande med hjälp av mångas händer men så är det också en mycket komplex historia.

Bland utslängda pusselbitar och utan att visa bildens helhet är det inte undra på att folk struntar i såväl historia som att formulera viktiga avelsmål. Varför ska det pusslas? När det ändå går att sälja en ovanlig och krulligt söt barbetvalp till ett högt pris utan att förmedla faktiska förhållanden och utan att beröra rashundens bakgrund. Frågan är vad som finns kvar av ett utrotningshotat arv den dagen då allt fler börjar ifrågasätta variationen hos den rashund de köpt. Ytterligare en sak vet jag och det är att priset blev för högt om vi förlorar det vi säger oss värna under en allt större och tilltagande opportunism.

I KoiPeace berättar jag om min erfarenhet under rubriken Min barbet.

Koi15_12
blog comments powered by Disqus