Barbet Koi & Neo Mahler

och så förstås han som bestämmer, Little Big Mac!

BARBET - en franskägd europé

NeoMahlerclose_M19_520
Barbet Neo Mahler de la serve de la chapelle d'Alexandre, 2019.
KOMPLEX HISTORIK I KORTHET

Barbe är det franska ordet för skägg. Barbet användes ursprungligen som ett ord för att beskriva ett utseende – en långhårig hund med eller utan skägg, stor som liten. Ett uttryck som därmed hyste hundar av olika typ och storlek. Det var också ett ord och uttryck som senare kom att förväxlas med pudeln som också kallades barbet intill dess att det franska rasnamnet Caniche (pudel) tog vid. Ett faktum som utgör grunden för att flera senare skulle komma att förväxla dessa båda skilda rasers historia.

bbstandMahler

Rastypen är gammal och finns beskriven allaredan under 1300-talet som "Chiens d'oysel eller "espainhol". En hundtyp som kom att utvecklas åt olika håll beroende på var den hamnade och av de sysslor den skulle komma att utföra. Den specifika hundrasen barbet tog med största sannolikhet form under senare delen av 1800-talet och framavlades för att utveckla goda jaktegenskaper för främst fågel och småviltsjakt, på såväl land som i vatten. Den första rasstandarden skrevs av Jean de Coninck och kan dateras till 1886. Rasens etablering i den organiserade hundvärlden kan ses och styrkas genom att verifiera ägare till rasen i utställningskataloger, stamböcker och andra publikationer från samma tidsera. Rasen har aldrig varit stor till sin population då jakthundar förr var förbehållna markägare och de förmögna få men också för att långt senare tampas med två världskrig som kom att lamslå såväl människor som dess hundar. Har populationen varit liten så har passionen för rasen barbet varit desto större och den kom att överleva såväl världskrigen som bistra efterkrigstider. Långt senare, under 1980-talet skulle det avgörande slaget om rasens ovissa framtid komma att utspelas.

Vid denna tidpunkt hade JC Hermans en vision om att göra sig ett prestigefyllt namn inom rashundsvärlden. Hermans ville lyfta sig själv och ras men valde en annan väg som bortsåg från historiken kring originalet barbet och de få uppfödare och rasindivider som då verkade och fanns. Istället påbörjade han sitt arbete utifrån den egna idén om att konstruera en ny ras genom att korsa två gatuhundar från Paris med storvuxna pudlar och samtidigt använda sig av originalets rasstandard och namn. En helt ny rasbildning tog form och som Hermans döpte till Barbet Moderne för att därefter också marknadsföra sig som barbetens fader. I samma anda och övertygelse startade och bildade han den första franska rasklubben för barbet. Ett förändringsarbete som gjordes möjligt under den franska kennelklubbens paraply i dess brist på raskunskap och i all avsaknad källgranskning.

Sedan introduktionen av Barbet Moderne har rasens standard ändrats tre gånger (1987, 1999 samt 2006) för att på så sätt anpassas till förmån för den större och nya rasen. Som ett exempel ökade höjdangivelsen för hanhundar med 10 centimeter. I samband med nybildningen flyttades också rasen från rasgrupp 7 till rasgrupp 8 (1986).

LynxSOS

Dessa nu två skilda raser under samma namn och rasstandard avlades sida vid sida i ytterligare cirka 20 år för att senare komma att korsas med varandra i sin start från år 2000. I dag, med facit i hand, kan vi konstatera att okunskap och dumdristighet i ett bristande system kom att bli början till slutet för en ovanlig hundras med en lång och sällan sedd och berättad uppriktig historia. Dagens barbet är således en sammanslagning av två helt olika ursprung som har mer eller mindre av sitt original bevarat. Vilket också återspeglas genom de olikheter i typ, hårlag, storlek och egenskap som numera står att finna hos dagens variationsrika barbet.


BARBET I VÄRLDEN

I dagens Frankrike är barbeten ännu mycket fåtalig och även på hemmaarenan är rasen barbet lika föga känd som hos de flesta i största allmänhet. Idag finns det ingen som med säkerhet vet hur många barbeter det sammantaget finns i världen eftersom registrering av rasen ser olika ut för varje land där den finns representerad. Förutom sitt hemland Frankrike så finns barbeten främst i Holland, Canada och Schweiz men också i Norden, där rasen tilltagit i antal på senare år. Information, historik, fakta och siffror men också många och illustrerande bilder finns på www.frenchwaterdog.org


BARBET I SVERIGE

Det finns 290 registrerade barbeter i Sverige (våren 2017) och antalet växer stadigt för varje år då intresset tilltagit för rasen. Även då den ursprungligen är en ras av anrik historia så är den förhållandevis ny i vårt land. Sveriges första barbet (Barbet Modern) importerades från Frankrike av kennel Aqualines år 2000 och den första svenska barbetkullen föddes av en franskimporterad tik (Vieux Barbet) 2005 hos Luddelumps Kennel. Du hittar uppfödare och information om barbeten i Sverige på Svenska Barbetklubbens hemsida www.barbet.se


EN UPPLYSANDE ELDSJÄL

Madame Elaine Fichter, innehavare till kennel la Serve de la Chapelle d'Alexandre i Frankrike, har med stor passion och ett genuint intresse arbetat för att efterforska, informera, värna om och bevara kulturarvet av en hundras och en fransk nationalskatt. Under dess senare tid också en missförstådd raritet där både rasen och människan kring skulle må betydligt bättre om vi ökade vår kunskap om den, Barbet – chien de chasse. Elaine Fichter innehar en samlad och rik dokumentation kring rasens historia och utveckling och har tillsammans med Leendert Bosman bistått mig med fakta och historisk källbeskrivning. Historiskt material som publicerats på barbetkoi.se och där ingen annan källa anges, är copyright-skyddat material från Elaines arkiv och visas i min tacksamhet och med Elaines tillstånd.
Läs mer på
barbet-frenchwaterdog.com samt www.vieuxbarbetfrancais.com

ELAINE_BCCw