Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Barbet Français

Vatten, Koi är full av vatten

KOi4feb2016L

Svinkallt närmast isande vatten men ändå lufsar herr Koi ut i det stora blå. Jag håller mig på behörigt avstånd när han åter behagar infinna sig på torra land. Där Koi inte tvekar att bli kyligt genomblöt är jag livrädd för att hamna inom vattenkaskadernas skakavstånd när allt överflödigt vatten ska avlägsnas från den täta ulliga pälsen.

KoiK4feb2016
blog comments powered by Disqus