Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Barbet Français

Upplysande samverkan

Logotyp Barbet Preservation Group established 2016

Ett nytt forum har bildats för ökad internationell samverkan barbetintresserade emellan. Målet är att bringa ordning och reda i barbetens komplexa historia och genom det bättre kunna vägleda människorna som ska rusta rasen inför framtiden. Barbet Preservation Group vill sprida upplysning men också väcka opinion mot ogenomtänkta beslut som kan komma att innebära obehagliga bakslag i det gemensamma arbetet med att värna en utrotningshotad ras - Barbet. Läs mer under fliken KoiPeace
blog comments powered by Disqus