Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Barbet Français

Viljans kraft

Trapped@2x-100


Barbet var en specifik ras som blev utrotad av de så kallade professionella och kompetenta som skulle värna och bevara rasen. Det mest oroväckande är att lika länge som detta mångåriga och orättfärdiga handlande pågått lika länge har protesterna hörts och fakta funnits. Ingen hundorganisation har aktivt lyssnat än mindre sökt, studerat, förstått och förmedlat historien. Istället fortgår spridda lögner som enbart gynnar säljarnas växande marknad. Vem bryr sig om att söka fakta och stöd för att värna en rashund och dess arv?

Genom åren har intresserade uppfödare gett upp då de motarbetats. Gamla dött ut. Nya har tillkommit. Det stora flertalet avlar utan att egentligen förstå den komplexa bakgrunden till en föga känd ras. Alla dessa i dag mixade blandningar heter ju barbet i stamtavlan och är ju så söta och så charmiga, så vad är problemet? Ytterligare några väl insatta men enstaka få har oförtröttligt gjort sitt yttersta för att sprida sin hårt förvärvade kunskap. I sitt arbete om att värna och bevara en rastyp ur delar som trots allt finns kvar av en ursprunglig och specifik ras. Rasen som en gång danades under 1800-talets senare hälft i syfte att uppnå en balanserad karaktär i god funktion för att fördelaktigt assistera vid fågeljakt.

Hundens ursprung och viktiga funktion är i dagens hundvärld av allt mindre intresse. Här är det allt viktigare att förmedla massmedial attraktion och pluttiguttigull i efterfrågad vinst och beundran än vad det är att förmedla fakta kring hur vi bäst kan agera för att värna en specifik ras som snart går oss helt förlorad. Jag som naivt trodde att det var hunden som stod i fokus kunde inte haft mera fel. När till och med dem som beslutar, informerar, ger råd och anvisningar inte är insatt vetande eller uppriktiga då är det också stört omöjligt att värna om en rashund och ett ursprungligt arv.

Människan skapade en specifik ras och människan utrotade den, detta trots att kunskap och erfarenhet fanns att tillgå för att rädda den. Nästan ingen efterfrågar verifikation. Desto fler agerar. Ytterst få är dem som visar vilja till tid för utbildning och konstruktivt engagemang.

Misstag som gjorts gång på gång görs fortfarande om och detta trots att vi blir allt mer påminda och medvetna om hur alla våra dagliga handlingar också inverkar på det goda och onda kring oss. Hela mänskligheten tycks mig vackla allt mer i all avsaknad självinsikt. Vad behövs för att väcka oss till sans? Kommer vi någonsin att lära? Vill vi?

Jag ser styrkan och har stor respekt för de få men genuint starka medmänniskor som trots pådrivande och påverkande krafter envist vågar stå emot tryck och förtryck i alla dess vitt skilda former. Dem som talar för kunskap och utbildning. Dem som också agerar i tappra gärningar i hopp om att minska missbruket av vår jord, dess resurser och liv. Dem som visar på egen tankekraft och rådig handling. Dem som visar att också det lilla kan göra stor nytta. Alla kan och jag vill och gör det jag kan bäst. Att skrivande förmedla min erfarenhet och sprida det jag genom hundar och livet lär. Att ständigt upprepa och påminna varandra om vikten av eget ansvar och skyldighet kring det som vi säger och gör. Likväl som i allt det vi inte säger och inte heller gör.

Vad vill och gör Du?
blog comments powered by Disqus