Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Barbet Français

Håll huvudet kallt!

Koi simmar i Levrasjöns klara vatten
Koi tar det hela kallt och simmar lugnt och målinriktad vidare…


Det har hänt mig också. Är Du snabb på att dra Dina egna slutsatser? Kanske långt innan dess att det finns uppgifter och data som styrker Din eller andras uppfattning och tes. Vi är inte ensamma och det händer till och med våra mest skolade forskare.

Biokemist Frances Arnold är nobelpristagaren som fick be om ursäkt för sina uttalanden om den glutenfria kosten. En nobel gest i att publikt be om ursäkt för felaktiga slutsatser och brister i eget arbete. En ursäkt som hedrar och bringar oss alla en tankeställare för en mer sansad medvetenhet. Det är viktigt att vara källkritisk och att verkligen engagerat bry sig. Att inte dra förhastade slutsatser är lika avgörande viktigt som att upprepa experiment och att kontrollerande förvissa sig om att data och resultat är tillförlitliga.
I samma artikel som uppmärksammade denna händelse stod också att läsa; ”Snabba slutsatser har blivit ett växande problem säger andra forskare och höjer en varnande hand”.

Och inte enbart ett växande problem inom forskningen utan ett växande problem som genomsyrar hela vårt samhälle överlag. I ett ständigt allt större och intensivt pulserande informationsflöde gäller det att omsorgsfullt ta sig tid och inte panikartat rusa händelserna i förväg. Det krävs ett sansat lugn för att selektera, vara grundlig, vaksam och kritisk. Fråga hellre för egen och allas vår förståelse än att raskt dömande förkasta eller uttala ogenomtänkta konstateranden. Pass upp för tunnelseendet i ett rusande tempo. En suddig och otydlig kontur kan lätt förvränga perspektivet och ge en helt felaktig bild av verkligheten. Att kommunicera och sprida otydlig eller felaktig information resulterar i negativa konsekvenser för vår tillvaro och utveckling. Det påverkar också vårt förtroende för trovärdighet och tillit. Se till att grunda Dina ställningstaganden på fakta och försök att vara övertydlig i det Du kommunicerar.


Sänk tempot, tänk sansat igenom, helst ur fler perspektiv än Ditt egna och våga fråga!
blog comments powered by Disqus