Barbet Koi & Neo Mahler

och så förstås han som bestämmer, Little Big Mac!

Besinning

Impulskontroll

Besinning - är ett vaket instruerande hjälpsamt men återhållsamt ord med ett megastort innehåll som tar tid att begrunda. Nog så viktig att alltid hålla färsk i tanke och särskilt då vi sysslar med inlärning och än mer då vi kommunicerar. Att kunna invänta sin tur eller en startsignal. Att ge tid och utrymme för att tänka och strukturera. Att kunna fokusera, prioritera och välja riktning innan vi slutligen agerar. Impulskontroll är till nytta för både hund och människa. Under tiden jag tränar Koi i att invänta signal innan dess att han får visa sin prioritering så funderar KoiPeace vidare över impulskontrollens fördelar då det gäller utsikterna för att förbättra munvädret oss människor emellan.
blog comments powered by Disqus