Barbet Koi & Neo Mahler

och så förstås han som bestämmer, Little Big Mac!

När stegen blir tunga

Allnatural_520

KoiPeace funderar vidare kring maktspelets taktik och finner hjälpande råd.

blog comments powered by Disqus