Barbet Koi & Neo Mahler

och så förstås han som bestämmer, Little Big Mac!

Medgång och motgång

KoiAppKMal

Den första bilden får symbolisera medgång den andra är till dem som med stort intresse och med än större tålamod orkar ta sig igenom rashundsvärldens vindlande gångar. En fortsättning på en tidigare artikel finns på KoiPeace.

DogpeaceAOD1.2W
blog comments powered by Disqus