Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Barbet Français

Kopplat

KoiLunk16sept14

Sakta men säkert blir hältan allt mindre synlig men vi fortsätter att hålla oss till kopplet. Även då det inte är särskilt uppskattat av unge herrn som hellre hade skuttat fritt, stukning till trots. Men vi tar det i lugn och maklig takt för bästa och kortaste väg till vårt gemensamma mål – hopp och lek utan koppel!

Koihöstsept14
blog comments powered by Disqus