Barbet Koi & Neo Mahler

och så förstås han som bestämmer, Little Big Mac!

Paradox

BarbetKgreyJS_W520

Världens all galenskap är människans verk. Hundvärldens galenskap likaså. Det paradoxala i sammanhanget är att hunden sägs vara vår bästa vän. Lika paradoxal är den fantastiska värld vi gemensamt lever i men som ständigt görs otrygg av oss som bebor den.

Ta väl hand om dem och det Du har omkring dig!

blog comments powered by Disqus