Barbet Koi & Neo Mahler

och så förstås han som bestämmer, Little Big Mac!

Ljusglimtar i december?

December är här, med sina mörka sena morgnar och tidiga kvällar. Tiden är knapp och dagljuset kort. Vår utevistelse i naturens skog och mark, vid sjöar och hav är kylslagna och vindpinade oftast också mäktigt tungt blöta och därför inte längre lika inbjudande långa. Till vinterns tre månader är det skarpa kontraster när man tänker tillbaka på den gångna sommarens ljus och höga temperaturer. Här i vårt vilande decembermörker är således alla ljusa minnen som värmer, mycket välkomna!NeoMeer_520
blog comments powered by Disqus