Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Barbet Français

Att sticka ut nosen...

Skuggläge

Varmt har vi det, dessa våra sista majdagar. Det blir till att söka upp ett svalkande skuggläge men samtidigt passa på att sticka ut nosen för att låta insupa och njuta av försommarens all värmande men också all frodiga prakt.

KOivilamaj16
blog comments powered by Disqus