Barbet Koi & Neo Mahler

och så förstås han som bestämmer, Little Big Mac!

Om den toviga Barbetvärlden

ViveleBarbetW

Jag borde vid det här laget ha vant mig vid att märkliga ting sker. Ändå blir jag fortfarande mycket förvånad och mycket ledsen när jag hör om orättvisa beslut som tas inom den organiserade hundvärlden. Beslut som i obetänksamhet sårar och söndrar, såväl hundar som människor. Om detta handlar den nya artikel som finns att läsa under KoiPeace och som berör det franska tillvägagångssättet i hur de värnar den ”egna” rasen barbet. Med ett handhavande som också sker på andra sätt på fler ställen än enbart Frankrike. Är det är inte dags att plocka av skygglapparna och ersätta dem med glasögon till hjälp för en bättre och större klarsynthet i både fakta och tolerans?
blog comments powered by Disqus