Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Barbet Français

Färgval blå

sommarträning

Vi är ju lite sommarloja men lite sporadisk träning hos Gittes hundträning i Bromölla under vår klickerkurs 2 har vi ändå tid med. Just nu håller vi på med ett moment som kallas färgdiskriminering och där Koi valt att det är färgen blå som är bäst i kulörvalet mellan gul, röd och blå. Hundar har för övrigt ett annat färgseende än människor där hunden uppfattar färgerna gul och blå bäst. Den röda färgen ter sig för hunden grön så skillnaden mellan röd och grön blir för hunden svår att skilja åt men inte omöjlig då det finns nyansskillnader. För nyanser i gråskalan kan hunden mycket bättre. Där människan ser två grå nyanser ser hunden åtta!

Men åter till färgdiskriminering som går ut på att Koi ska välja mellan tre färgskivor i kulörerna gult, rött och blått. Genom att markera den blå skivan med tasstarget - alltså trycka tassen på färgskivan - visar Koi vilken skiva som är hans blå. För att hjälpa honom vid inlärningen så belönas Koi med klick och godis varje gång han gör tasstarget på rätt kulör i detta fallet blå. Gör han tasstarget på gul eller röd skiva uteblir belöning och klick. Att göra tasstarget i sig är inget problem för Koi, det är väl intränat sen tidigare men att inte få belöning då han gör tasstarget på gul eller röd skiva blev väldigt frustrerande för unge herrn. Han skällde och skulle prompt ha sitt godis. Men inget kom förrän han markerade rätt skiva. Efter att ha markerat rätt skiva, kastar jag iväg en godis och Koi söker godis och snabbt som ögat skiftar jag plats på färgskivorna. Sen följer ett nytt försök att pricka in rätt färg med tassen. Efter nu två dagar har han funderat klart och förstått att det är blå skiva som gäller. Idag har vi kört två träningspass och med fem försök vid varje pass. Idag satt den och han klarade alla fem vid bägge träningspassen. En smart kille vet ju vad som lönar sig!

start
blåskivaB
Blåmitttass
bytplats
tasstargetmitt
blog comments powered by Disqus