Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Barbet Français

Sven drog

Koilook7dec13

Stormen Sven svepte över Skåne och en himla massa trädgrenar och en del träd föll till marknivå. Den första snön föll också under ovädret. Turligt nog bara ett pudertäcke men tillräckligt för att det skulle bli lite ljusare.

Det har blivit till att samla ihop nedfallna grenar. Jag lägger på hög och Koi drar ut dem igen…

SvenDuo13
SvenKoi
SvenKoiB
blog comments powered by Disqus