Barbet Koi & Neo Mahler

och så förstås han som bestämmer, Little Big Mac!

Underbart är kort och långhårig!

VilaK2015

Vart går en nybadad hund och lägger sig? Inte är det på gräset i alla fall... Valet faller istället på ett underlag av jord och grus. Säg, vad vore väl en Barbet utan sitt härliga hår och allt som dras till det? Ett underbart hårsvall som var anledningen till att också jag drogs till rasen och fann min älskade Koi!
blog comments powered by Disqus