Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Barbet Français

Grattis Coccolina!

Barbet Coccolina Elaine Fichter

Koi och jag en sänder tanke och hälsning till farmor Ermengarda Coccolina i Frankrike där hon idag jubilerar med sina innehållsrika 10 år. Coccolina är född i Italien och är en produktiv mor till 39, varav Kois far Clyde ingår, farmor/mormor till 200 och gammelfarmor/-mormor till 186 samt gammelgammelfarmor/-mormor till 63 och som med all säkerhet kommer att bli fler. Ättlingar som nu är spridda i Europa och Canada. En barbetdam av klassisk typ och som bidragit till att flera av barbetens ursprungliga karaktärs- och särdrag åter sett dagens ljus och fått en push framåt. Under sina 10 år har Coccolina synliggjort barbetens rastypiska utseende såväl inom som utom Frankrike med hjälp av en engagerad, upplysande och idag med största säkerhet stort firande och stolt matte. Mer om jubilarens liv står på engelska att läsa här. Grattis Farmor!

Barbet Koi skickar grattis till Coccolina
blog comments powered by Disqus