Barbet Koi & Neo Mahler

och så förstås han som bestämmer, Little Big Mac!

Vardagens guldkorn...

Koisuddjuni15TWK

Det är oftast de små tingen i tillvaron – som tiden och möjligheten att kunna springa fritt genom en sommaräng – som har störst betydelse för det meningsfulla och goda här i livet. Vi måste bli bättre att ta tillvara våra mest värdefulla stunder, speciellt i en tillvaro som idag kräver allt mer av ständig tillgänglighet och snabbare tempo och beslut. Numera tar vi varje tillfälle för att hitta vårt gyllne lilla stora i dagen.
blog comments powered by Disqus