Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Barbet Français

Upplyst och med kompetens trovärdig?

FrageTI SKKs medlemstidning står att läsa ”SKK i fokus. Vi riktar ljuset på alla de stora och små frågor som diskuteras, granskas eller beslutas om inom Svenska Kennelklubbens stora organisation.”

I år är det fem år sedan jag upplyste Svenska Barbetklubben och SKK om de felaktigheter båda ansvarade för i samband med tremorfrågan. Dessa felaktigheter som borde hanterats och åtgärdats redan då det kom till deras kännedom är fortfarande i omlopp. Än idag står felaktigheter att läsa i SKKs protokoll och i rasklubbens skrifter. I väntan på förändring har jag funnit helt andra, en än större härva av felaktigheter, och som jag numera förstått också har varit kända av samma rasklubb under den dubbla tiden. Även dessa utan vidare åtgärd. Uppenbart är att båda med samma tydlighet visar att det är bättre att släcka ljuset, tiga och kramas inom den egna organisationen än att sätta spotlight på och åtgärda dess egna fel och brister.

SKÄMS säger jag till både rasklubb och SKK!

Om den organiserade hundvärlden bortser från fakta eller ännu värre ändrar fakta för att gynna egna ändamål och syften då mörklägger Ni samtidigt vägen framåt för både hundar och människor. Är detta att belysa vägen för en ljusare framtid?


Vad gäller kompetens och trovärdighet, läs med fördel artikeln ”Vem kan man lita på?”
blog comments powered by Disqus