Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Barbet Français

Internationella skäggdagen

BarbheadMal

Hmmm, vi missade den igår – internationella skäggdagen, som inföll den 5 september. Barbet är en del av det franska ordet ”barbe” vilket också beyder skägg. Vi ärar våra två skäggiga en dag försent och värnar stolt skägg och mustasch i stort som smått.

Macnossan
blog comments powered by Disqus