Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Barbet Français

Verklighet eller vision?


bbstandMahler

Vi kan beskriva hur vi vill att verkligheten ska se ut, en vision om hur vi önskar att vår tillvaro ska formas och bli. En vision är en syn som berättar något om det vi önskar att uppnå men det är inte den reellt existerande verkligheten. Vi kan vara extremt kunniga inom enskilda detaljer men om vi inte kan placera dessa noggrant undersökta detaljer i sitt rätta sammanhang får kunskapen om detaljerna mindre betydelse och blir ibland till och med helt värdelösa. Därför är det viktigt att kunna belysa fakta i sitt rätta sammanhang och lika viktigt är det att kunna skilja mellan det vi önskar och det vi med all säkerhet vet.
KoiPeace funderar mer kring det som sällan sägs men som kan vara värdefullt att veta.
blog comments powered by Disqus