Barbet Koi & Neo Mahler

och så förstås han som bestämmer, Little Big Mac!

Vive le Barbet!

Alla dagar har innehåll. Vi arbetar, vilar, agerar, engagerar och firar. I dag, söndagen den fjärde oktober har Frans namnsdag, det är den helige Mikaels dag i den kristna läran, vi firar samma dag den goda kanelbullen men tillägnar också dagen åt den italienske munken Franciskus av Assisi, ett katolskt helgon som också är djurens beskyddare. Och till Franciskus ära så valde ett gäng italienska ekologer år 1931 att den fjärde oktober dessutom skulle utnämnas som Djurens dag.

Deras främsta motiv med dagen var att väcka engagemang och uppmärksamma att flera djurarter hotades av utrotning. Ett allvarligt ämne som har vuxit sig allt större och dagen har numera blivit en internationell temadag för att uppmärksamma djurskydd och djurrätt.

Barbet – en till sin population, liten och sällsynt ras, har en mytomspunnen och brokig historia som få känner till. En ras som i dagsläget har stor variation som tenderar att öka än mer då alla efter eget tycke vet bäst hur den ska se ut. Det handlar om en ras där få kan argumentera då kännedom om bakomliggande historia oftast saknas. En sällsynt ras betingar ofta ett högt pris om detta råder det åtminstone samförstånd mellan uppfödare och hos köpare vilar kanske en längtan att vara ägare till en extraordinär ras. Men hur väl
känner vi egentligen ursprunget till vår ras och hur värnar vi om dess framtid och fortlevnad?

AWCHK_520
blog comments powered by Disqus