Barbet Koi & Neo Mahler

och så förstås han som bestämmer, Little Big Mac!

På topp

Koisten27juli14

Hoppa upp på stora stenar är kul...och Mac har ju sen tidigt fått belöning var gång han bemästrar en stor sten. En vana som också Koi snabbt anammade. Så nu är det svårt att passera en stor sten utan att de båda ska visa sina färdigheter som bergsklättrare och för att samsas på stenens topp. Fyra bedjande ögon inväntar en matte som famlar bland en prasslande påses innehåll...

Macskymning14
beggars14
blog comments powered by Disqus