Barbet Koi & Neo Mahler

och så förstås han som bestämmer, Little Big Mac!

Om informationen brister?

När det gäller en ovanlig hundras som få känner till är det också lätt hänt att viktig rasinformation hamnar på avvägar just därför att det är få som verkligen känner rasen, dess ursprung och utveckling. Vem har erfarenhet och faktakunskap nog för att kritiskt granska innehållet i den information som förmedlas? KoiPeace publicerar artikeln ”Lost in Opinions” som engelskspråkig eftersom det är ett förståeligt språk för flera samtidigt som det är ett angeläget ämne för många länder där rasen finns representerad. Allt är inte bara gulligt och sött när det gäller våra hundar och vårt samspel i vardagen...
Sök kunskap för bättre förståelse och större medvetenhet! Här ges en god start till att finna det som sällan sägs; http://barbet-frenchwaterdog.comBBjokercards_520
blog comments powered by Disqus