Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Barbet Français

Black and White

Koisidaväg2013_penkantlinjePF

Svart och vit är kontraster likt yin och yang och det är motsatserna som utgör attraktionen som håller de bägge samman. Naturens oupphörliga strävan till att uppnå en godartad balans mellan två kontraster. Limmet som håller oss samman och utgör motsatser för att uppmuntra till utveckling inom egna förmågor. Våra två fyrbenta lunsar är i dessa okulörta färger och täcker även in hela det stora och breda spektra av synlig gråskala där i mellan. Attraktion är inte ens förnamnet till allt vad vi känner för dessa våra vänner i stort och smått.

DosB_grey

blog comments powered by Disqus