Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Barbet Français

Attraktion kräver två poler

NDD_Koi_2013

342 raser/rasvarianter finns idag registrerade i Svenska kennelklubben. SKK har i år tillsatt en ny arbetsgrupp (arbetsgruppen för rashundar och medlemsrekrytering) för att visa på rashundens fördelar men också för att öka engagemanget hos valpköpare och på så vis också attrahera till fler medlemmar inom den egna organisationen. Det är inte bara behjärtansvärt utan också nödvändigt att värna rashunden. Det finns många och olika typer av hundraser varav flera sällan syns och en del av dessa raser är dessutom utrotningshotade och kämpar för sin överlevnad i konkurrensen av kända och otaligt okända nykomlingar som numera benämns som ”designhundar”. Nybildade korsningar som kanske har en liknande frände i en redan mångfaldig och variationsrik rashundsvärld. Fördelarna med en rashund är dess kända historia, dess ursprungssyfte till rasbildning och dess stamtavla i långa led som ger oss information om rasens typiska egenskaper och syfte. En etablerad rashund har således en större förutsägbarhet i sitt utseende, karaktär, funktion och hälsa än vad en hund av en nybildad korsning eller blandras kan erbjuda.

Varje mynt har två sidor och saklig information är viktig för att öka allas vår medvetenhet. Särskilt idag då mediabruset oupphörligt försöker överrösta varandra i många och olika ståndpunkter. Valpköpare (konsumenter) utgör tillsammans med uppfödare (producenter) starka och inflytelserika maktfaktorer när det gäller hundvärlden och dess framtida utveckling. Genom ökad kunskap och utbildning kan vi påverka vår och våra hundars gemensamma framtid. Finner oseriösa uppfödare, hundsmugglare och hundfabriker inga köpare upphör också deras livsbetingelser eftersom vi istället väljer att gynna och köpa vår hund av en seriös och kunnig uppfödare. Vi är båda, konsument som producent, beroende av varandra.

Att söka kunskap före sitt valpköp eller avelsbeslut blir än viktigare då vi arbetar för och med en till sin population liten ras som är okänd för det stora flertalet och just därför att informationen inte alltid är tillförlitlig eftersom få är involverade och än färre har kunskapen och/eller intressen i att kontrollera och verifiera den historiska bakgrunden till dagens faktiska resultat. Jag försökte göra min hemläxa före mitt rashundsköp och kan konstatera att det inte är lätt att utröna vilken information som är den riktiga när flera olika versioner tillhandahålls beroende på vem som tillfrågas. För att hitta rätt källa krävs både erfarenhet och förvärvad kunskap. Det är den verifierade kunskapen och erfarenheten som kan hjälpa oss till förståelse för dagens såväl olika ståndpunkter som olika slutresultat. Så upphör aldrig fråga och ifrågasätta – genom tidigare misstag, nyvunna kunskaper och erfarenheter kan vi hjälpa varandra att undvika fallgroparna men också stötta i att hitta rätt följeslagare när vi söker bland alla våra många och olika hundraser.
blog comments powered by Disqus