Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Barbet Français

Flitig och engagerad

Waterfun1juni14Mal

Kois absoluta glädjestunder är att hämta in kastade föremål...och främst då sin älskade boll! Detta är en aktivitet som han med oförtruten glädje kan sysselsätta sig med, outtröttligt, som jag ser det, hur länge som helst. Bollen kan han komma och lägga i knäet på mig när jag sitter djupt försjunken i skärmen med arbete och han tycker att det är dags för kroppsaktivering. Så när ”flytbollen” plockas fram, är han i sjunde himlen och till och med bilåkningen som inte tillhör favoriterna blir lättsamma när fordonet rullar till en hägrande strandaktivitet.

Mac har sin egen liten mindre boll och är också engagerad. En stund. Sen tycker han det är roligare att snusa runt bland hundbadets alla dofter. En aktivitet som också tar vid för Koi, när bollarmen domnat och inte längre orkar kasta fler bollar.

Kastanu1juni14
Sidost1juni14
KoiinB1juni14
Macboll1juni14
Macol1juni14
blog comments powered by Disqus