Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Barbet Français

AktivistDogpeaceWNär hundvärldens gängse organisationer enbart lyssnar för att svara och försvara istället för att förstå och förbättra känns arbete för och hopp om förändring som en omöjlig uppgift och önskan. Hundvärlden skulle behöva ett DOGPEACE som i likhet med aktiviströrelsen GREENPEACE kan göra sig synlig och hörd i mediabruset. En rörelse som med tydlighet kan uppmärksamma aktuella frågor och händelser. En rörelse som bevakar nyheter och som nogsamt följer hundvärldens trender och utveckling. En rörelse som inte räds att ifrågasätta. Som vågar skapa debatt och belysa problem med syfte att upplysa och lära för att medvetandegöra. Det är först när vi blir varse om vår situation som vi kan agera. Det behövs en rörelse som inte räds att sätta ner foten när det behövs och krävs. En kanal som vid problem och svårigheter kan se och finna möjligheter till vägar att förändra. DogPeace var är Du?

Själv tänker jag aktivera en ny rubrik på Kois sida för att ta upp ämnen aktuella för oss och vår vardag i hundvärlden och inte minst Barbetvärlden. Snart kommer en ny titel i sidhuvudet för avdelningen med synpunkter och åsikter.
blog comments powered by Disqus