Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Barbet Français

Medhjälpare

skotthjälp
Frans&koi

Skottningshjälpen… Det är inte lätt att skotta snö när Koi ska hjälpa till. Han är bra mycket i lektagen och alla våra trädgårdsredskap är en källa till lek och bus. Det blir tungt för Frans att skotta då han hela tiden har Kois framtassar i snöskyffeln. När Frans tröttnat på Kois anfall går han istället till den snöskyffel som inte används och försöker få liv i den. Som sagt alla trädgårdredskap ånjuter Kois uppskattning.

spadbettspadtag
Skotta
blog comments powered by Disqus