Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Barbet Français

Rashundens dag

NPDD_W

Vi tillägnar dagar för än det ena och än det andra. Dagar för att marknadsföra, skapa köpintresse som leder till ökad konsumtion. Dagar för att uppmärksamma, hylla och fira och ibland också med ett syfte att upplysa och skapa medvetenhet. Några av alla dessa dagar har fångat mitt intresse mer än andra. I dag är en sådan dag. National Purebred Dog Day firas 1 maj med mycken entusiasm och glädje. Dagen som i år erkänts av och i staten Colorado, USA men också av American Kennel Club (AKC). En hyllning med ett budskap som också spritt sig vida kring bland rashundsägare inte bara i USA men också långt utanför.

Dagen vill lyfta kunskap om rashundens fördelar men också värna om dess historia och kulturarv. (Dagen är inte verklighetsfrämmande då den ser alla hundar så även Mac som en härlig individ av blandras som också har en egen dag av en annan grundare.) Dagens huvudsyfte är att värna rashunden och visa på det stora värdet av känna till en hunds bakgrundshistoria. Vilket gynnar ett hälsoperspektiv men som också ger en större förutsägbarhet i såväl hundens olika egenskaper som karaktärer. Viktiga områden som underlättar valet då vi söker en trogen följeslagare och vän. Ett utmärkt initiativ som jag också delar då det är ett område som berör mitt hjärta. Ett syfte som är angeläget för alla med ett intresse för rashunden och vi är ju en tämligen stor grupp såväl nationellt som internationellt.

Grundaren av National Purebred Dog Day (NPDD) - Susi Szeremy bjuder in alla som vill fira och ära på hyllningsdagens officiella sida här. Läs uppfödaren Susis egen berättelse om NPDD här.
IloveKOi_CW

Barbet Koi – Dagen är Din!

blog comments powered by Disqus