Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Barbet Français

Insikt skapar förståelse

NEO_avbs17

Om vi marknadsför en och säljer något helt annat och gör det fullt medvetet är detta bedrägeri. Om det är omedvetet gör det inte saken bättre för det innebär att vi bedriver en verksamhet utan kunskap. Båda alternativen är lika usla men det sammantaget värsta är, att då okunskapen uppmärksammas så väljer vi att inte ta itu med fakta för att åtgärda det som brister.

Vi behöver upplysa om fakta och formulera ett tydligt mål så att vi skapar förståelse för rasen och dess variation men också för att peka på vikten av att inte vara för snabb i att sortera bort just det som är en förutsättning för rasens fortlevnad. Ett trassligt läge som pågått över längre tid kan inte åtgärdas snabbt och problemfritt. Det kommer att kräva samarbete och mycket av tålamod och tolerans i ett långsiktigt arbete framåt.

Jag är inte den förste att höja rösten, flera före mig har enträget och sen lång tid tillbaka belyst denna kunskapsbrist. Röster som önskar få till stånd en förändring i både tydlig information och god vägledning för alla intresserade. Svaret som ges tillbaks har dock alltid samma budskap; – Håll tyst, för det Du gör, skadar rasen och vårt arbete!

Nej, kära vänner, det som skadar rasen mest är att i okunskap agera och tyst tiga! Vi behöver istället prata mer och högt om vår kunskapsbrist och vårt utbildningsbehov!

Just därför är det hoppingivande att se en och annan som faktiskt har kunskap och som upplyser och dessutom gärna delar den. Som lärt sig vikten av att kunna beskriva en ras och presentera ett tydligt avelsmål. Hoppas gör jag också att kunskapshungern tilltar så att fler i öppenhet kan beskriva både ras och sitt eget avelsmål. Lättförståeligt i väl förankrad fakta. Oavsett vem eller vad Du förespråkar är det lika viktigt att agera med sann uppriktighet!

Du kommer aldrig att kunna värdera information som ges om du inte har och inte heller förstår bakomliggande fakta. Just därför är kunskap och utbildning en förutsättning för att skapa förståelse och utveckla ett kritiskt tänkande.
LÄR MER OM BARBET!
VBS3_520
blog comments powered by Disqus