Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Barbet Français

God Helg!

Julhälsning 2020


Julen 2020 blir onekligen en annorlunda jul. Vår samlande traditionsrika högtid har i år nästan helt skingrats i alla konsekvenser som följer i spåren av ett vilt härjande virus. Om än på distans men fortfarande med omtanke och tillsammans så kan vi alla hjälpas åt för att stävja och lindra effekterna av naturens ibland helt hänsynslösa spratt.

Famna julfridens tid med hänsyn och omtanke och ta väl hand om livet och varandra! Jag hälsar God Jul! Väl mött 2021 som ur förhoppning om vunnen lärdom kan bli till ett nytt och bättre år.
blog comments powered by Disqus