Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Barbet Français

Vad vet Du om Barbet?

Att det är en glad och härlig hund som inte räds för att härja runt på både möjliga och omöjliga ställen känner nog de allra flesta till som också känner en barbet. Nära vill de också vara och med sig har de också alla detaljer de samlat i sin päls på sin väg i att glatt komma oss till mötes. Vi som lever nära en vidhäftande barbet i många bemärkelser, vet med säkerhet! Här nedan visar Barbet Froguette sitt samlarintresse.

BBusfrö


Huvudfrågan och det jag avsåg med rubriken till denna post – är att fungera som inkastare till en helt annan berättelse som berör vår ras och dess historiska bakgrund. En berättelse som vill rikta ljuset på svårigheten att göra sig hörd när de som bestämmer inte lyssnar för att förstå och därför att det inte är en angelägenhet för många utan enbart berör få. Mer eller Mindre Barbet? KoiPeace berättar.

blog comments powered by Disqus