Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Barbet Français

Min kloka groda

grodan_520

Min visa, men idag ledsamt nog trebenta groda har gett sig ut för att leta efter sitt fjärde men ack så betydelsefulla och viktiga bakben, så han återigen kan ta sina ovanligt långa och vägvinnande steg framåt. Jag hoppas och önskar grodan Klok om ett snart och rådigt återfinnande så att han raskt och åter blir fungerande, glad och hel. Under tiden grodan Klok letar så berättar jag om min och en annan händelserik resa i mitt sökande efter en annan bärande del som också har en väldigt stor betydelse. KoiPeace berättar under rubriken; Att närma sig rasen barbet.
blog comments powered by Disqus