Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Barbet Français

Samlad vilja

BPG2016_520


Viljan till att lära, förstå och förklara ser olika ut hos olika individer. En del har jättestor och andra har ingen alls. Givetvis så spelar individens intressesfär en betydelsefull roll när det handlar om eget och tidskrävande engagemang. Med ett stort intresse och hjärta följer oftast också den goda viljan till engagemang. Möts vi alla med samma intresse under ett och samma tak kan vi effektivare dela vår samlade kunskap för bättre spridning och förståelse. Dela kan vi också göra på de insatser som krävs för att göra ett nytt projekt möjligt. Barbet Preservation Group vill genom ett kärt intresse och med gemensamma krafter samla gammal och ny kunskap på ett ställe till allas vår nytta. KoiPeace berättar mer.

blog comments powered by Disqus