Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Barbet Français

Hjärtligt om rashunden

ESB_NPDD2016_520

Idag är dagen då våra rashundsvänner i USA firar gemensamt och stort. Första maj är National Purebred Dog Day. Ett firande för att uppmärksamma varje dags arbete i att värna all världens våra många och olika typer av hundraser. Ett arbete som ständigt och fortlöpande pågår för att värna deras arv, syfte och framtid men också för att visa på all glädje de sprider och delar i samspelet med oss människor. Genom att sprida kunskap och dela varandras erfarenhet kring den egna hunden och rasen kan vi också stödja deras värv idag och i framtiden.

Jag har delat detta stora och betydelsefulla budskap tidigare och glädjande för året är att också vår svenska Kennelklubb, SKK, tillsatt en ny arbetsgrupp som kommer att arbeta för samma goda motto - att värna rashunden. Idag hyllar och firar jag Barbet Koi men också alla hans rasfränder som finns spridda lite varstans i världen. Barbet Ela Samba på bilden ovan har nyss gett liv till en ny kull valpar och bidrar mångfaldigt till dagens glada firande och ständigt aktuella tema.
Grattis och ett hejdundrande Tack till alla våra härliga hjärtan!
blog comments powered by Disqus