Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Barbet Français

Nya grepp

Koiapp7sept2015

Vi fick napp på apporteringshjälp av Paulssons & Co som inriktar sig på utbildning av jakthundar och dess förare. En högst insiktsgivande och enskild handledning och som kommer att utgöra grunden i vårens gruppträning som vi med glädje och förväntan ser fram emot. Vi är noviser i apporteringens skolade värld och tränar med apportbocken istället för apportattrappen eftersom vi i höst samtidigt tränar tävlingslydnadens håll. Koi har fått kläm på HÅLL och BÄR. Dessa två moment har vi numera fått lära är de första att träna in i apportövningar. De två senare GRIP och HÄMTA har Koi sedan länge full koll på då vi börjat i omvänd ordning.

Lämna_520

Vår träning har gått upp och ner och som oftast blir egna brister och fel tydliga med facit i hand. Av alla många och olika råd som getts har inget riktigt fungerat hela vägen. Där villrådigheten i olika hanteringssätt har försämrat såväl arbetsläge som resultat. En social Koi vill till varje pris fram och hälsa på allt och alla och detta har vi arbetat mycket för att stävja. Vi ska hälsa på några men långt ifrån alla. Ju större Koi blev desto massivare styrka byggde han och jag höll resolut i Koi och försökte avleda genom rådens olika kontramanövrar. Detta i sin tur har resulterat i en frustrerad herre som skäller och domderar då han inte kommer framåt och som triggas än mer av min obeslutsamhet. När Jonas tog över kopplet och odramatiskt passerar hund blir jag glad men inser samtidigt det mindre roliga då det blir ledsamt uppenbart att hela problematiken vilar hos mig. Men som sagt ingen är fullkomlig och vi tar nya djärva tag. Olika typer av hundar kräver olika typ av träning och som förare av hund är det viktigt att anpassa sig till hunden i kopplet och inte till hundar vi tidigare tränat då alla hundar är sin egen individ.

BarbetVorsteh

Vi är stort tacksamma för all handledning som getts av positiva Caroline och Jonas till stöd för mig att avancera som bättre vägledare till en ivrig, framåt och ibland ohyfsad Koi. Vi ser fram emot vårens kurs och får med den en anledning att återkomma till ytterligare och spännande gruppsamverkan. Det behövs mer stadga och lugn hos både Koi och mig. Träning är ett aldrig sinande område och vi jobbar i en anda av samma motto i glädjen av att tillsammans utvecklas med gemensamma krafter mot nya och lyckade delmål!

Caroline
Vorsteh
blog comments powered by Disqus