Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Barbet Français

Nöjda badpojkar!

KoiT1juni14

Vi passar på när det är varmt och badväder. Vem vet hur länge det varar? Informationscentralen för egentliga Östersjön meddelar att algblomningen tenderar att komma i gång allt tidigare för varje år. På deras hemsida går det att få aktuell information om algblomningens spridning längs Östersjökusten. SMHI har en informationssida om aktuellt algblomningsläge i Sverige. Värmebölja påskyndar algblomningen och det finns risk för att algbälten drar in mot land. Kör algblomningen igång så är det badförbud som gäller för grabbarna Grus. Så vi tar tillfället i akt medan vattnet är badvänligt och fritt från allt för höga halter av algernas giftiga cyanobakterier.

Mac15juni14
Run15juni14
blog comments powered by Disqus