Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Barbet Français

Vi firar farmor Coccolina

Coccolina11_520

Bilden ovan visar Kois farmor Coccolina och idag hälsar vi i gemensamma hyllningar med hela 11 sjungande och långa HURRA!
Coccolina – inte bara söt och storlockig utan bär också en historia som är läsvärd och hennes många ättlingar sprider glädje och vänskap i många länder runt om i Europa men också i USA och Canada. Läs mer om Coccolinas innehållsrika liv här.

CK20122014_520

En storlockig farmor Coccolina till vänster och smålockig men stor Koi till höger. Gemensamt för de båda är det vita bröstet och grå skägget på hakan som sannolikt är ett arv från farmor genom Kois far, Clyde. Vi önskar farmor en skön dag och framledes många och långa levnadsglada dagar och år!
blog comments powered by Disqus