Barbet Koi & Neo Mahler

Barbet Moderne och Vieux Barbet Français

Den unge och havet.

Neohav2017_520
Everyday_520
Neoboll2017_520Neojumpjuli17_520

Varje dag är en ny dag som bjuder på nya livserfarenheter! Neo Mahler är intresserad av att gå på upptäcksfärd och huset har på nytt valpsäkrats. Vi har också varit en runda till havet för att Neo skulle få lära mer om vågskvalpets och Östersjöns trollbindande tjusning. Av oss båda en mycket uppskattad strandpromenad!
blog comments powered by Disqus